تغییر آدرس شرکت ، تغییر آدرس ، تغییر آدرس شرکت سهامی خاص ، صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

 

تغییر آدرس شرکت
تغییر آدرس شرکت

 

تغییر آدرس شرکت

 

منظور از تغییر آدرس شرکت همان نشانی اصلی و قانونی است که در موقع ثبت شرکت در بند سوم اساسنامه مشخص می گردد. محل اقامت شرکت باید در یک ساختمان اداری باشد اما در هنگام ثبت نیازی نیست حتما آدرس یک مکان اداری را ذکر نمایید.

آگهی تغییر آدرس شرکت

 

مدارک لازم برای ثبت و انتشار آگهی تغییر آدرس شرکت به شرح زیر می باشد:

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، شرکا یا سهامداران
 • تصویر آگهی تاسیس شرکت
 • تصویر آگهی روزنامه تاسیس شرکت
 • در صورتی که شرکت تغییرات داشته، تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود طبق آنچه در بالا آمده است انجام می گردد و نیاز است تا مجمع عمومی فوق العاده برای تصمیم گیری در این باره تشکیل شود.

هزینه تغییر آدرس شرکت

 

برای تغییر آدرس شرکت باید صورتجلسه تغییر آدرس به همراه مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها ارسال شده و پس از تایید هزینه آن پرداخت گردد. هزینه تغییر آدرس شرکت برای چاپ آگهی مربوطه در روزنامه رسمی اخذ می شود. همچنین هزینه ای جداگانه برای چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار باید پرداخت گردد.

 

تغییر آدرس
تغییر آدرس

 

تغییر آدرس

 

پس از ثبت شرکت به مدت دو ماه فرصت دارید تا یک مکان اداری را به عنوان آدرس شرکت معرفی نمایید. زیرا برای دریافت کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی باید سند مالکیت یا اجاره نامه یک محل اداری را ارائه نمایید. هر گونه تغییر آدرس شرکت باید به اطلاع مراجع ذیربط برسد زیرا تمام مکاتبات قانونی از طریق آدرس ثبت شده انجام می شود.

 

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

 

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص ممکن است به هر دلیلی اتفاق بیفتد. اما برای تغییر آدرس نیاز است تا مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد و در آن مجمع نسبت به تغییر آدرس شرکت تصمیم گیری شود. البته اگر در اساسنامه قید شده باشد، هیئت مدیره می تواند تصمیم تغییر آدرس و ثبت شعب جدید را بر عهده بگیرد. پیشنهاد ما این است که به جای اعلام آدرس دقیق در اساسنامه، شهری که شرکت در آن اقامت دارد قید گردد تا مجبور نشوید برای هر جابجایی اساسنامه را اصلاح کنید.

 

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص
تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

 

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

 

اگر به دنبال نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص می گردید می توانید به سایت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری یا سایت های معتبر دیگر مراجعه نمایید.

 

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

 

همانطور که گفته شد تغییر آدرس شرکت مستلزم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده است. در این مجمع پس از موافقت سهامداران، صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص تنظیم می گردد. کلیه سهامداران باید این صورتجلسه را امضا نموده و به همراه لیستی که میزان سهامشان در آن مشخص شده به همراه مدارک دیگر برای اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایند.

 

نمونه نامه اعلام تغییر آدرس شرکت
نمونه نامه اعلام تغییر آدرس شرکت

 

نمونه نامه اعلام تغییر آدرس شرکت

 

برای دریافت نمونه نامه اعلام تغییر آدرس شرکت می توانید به سایت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراجعه نمایید.

ثبت تغییر آدرس شرکت

 

برای ثبت تغییر آدرس شرکت باید به نکات زیر توجه نمایید:

 • حتما برای تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت از سربرگ رسمی شرکت استفاده نموده و آن را مهر کنید.
 • بهتر است صورتجلسه تغییر آدرس در دو نسخه یا بیشتر که به امضای تمامی اعضا رسیده تنظیم شود.
 • اگر کدپستی شرکت نیز تغییر کرده باید برای آن صورتجلسه تغییر آدرس نوشته شود
 • در هنگام تغییر آدرس شرکت سهامی خاص، باید لیست سهامداران با درج میزان سهام آن ها آماده شود و همه سهامداران آن را امضا نمایند.
 • باید کلیه صفحات صورتجلسه تغییر آدرس به امضای تمام شرکا یا سهامداران برسد.

مراحل تغییر آدرس شرکت

 

مراحل تغییر آدرس شرکت به ترتیب زیر می باشد:

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده که در آن مجمع کلیه شرکا یا سهامداران یا اکثریت آنها حضور داشته باشند. توجه داشته باشید که تشریفات وفق اساسنامه را در هنگام حضور اکثریت شرکا یا سهامداران رعایت نمایید.
 • تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در انتهای مجمع عمومی فوق العاده
 • امضا صورتجلسه تغییر آدرس شرکت توسط شرکا و سهامدارانی که در جلسه حضور دارند
 • مراجعه به سایت ثبت شرکت ها و ثبت صورتجلسه در قسمت مربوط به تغییر آدرس و دریافت کد پیگیری
 • ارسال صورتجلسه و مدارک دیگر به همراه تاییدیه تغییر آدرس به اداره ثبت شرکت ها از طریق ادارات پست
 • دریافت پیش آگهی تغییر آدرس شرکت
 • مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و امضای مدارک و پیش نویس آگهی مربوط به تغییر آدرس و پرداخت حق الثبت
 • مراجعه به سایت روزنامه رسمی و پرداخت هزینه انتشار آگهی تغییر آدرس شرکت

 

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود
تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 

نحوه تغییر آدرس شرکت

 

همانطور که در نحوه تغییر آدرس شرکت گفته شد لازمه این تغییر تشکیل مجمع عمومی فوق العاده است اما مجمع می تواند تصمیم گیری کند که تصویب و تصمیم برای تغییر آدرس شرکت را به هیئت مدیره شرکت تفویض نماید.

تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود

 

پس از این که تمامی شرکای شرکت موافقت خود را با تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود اعلام نمودند، صورتجلسه ای نوشته می شود و تمامی اعضا آن را امضا می کنند و این صورتجلسه به همراه مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود.

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر می باشد:

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی شرکا و اعضای هیئت مدیره
 • تصویر آگهی تاسیس شرکت
 • تصویر آگهی روزنامه تاسیس شرکت
 • در صورتی که شرکت تغییرات داشته، تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکت سهامی خاص است با این تفاوت که پس از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس دیگر نیازی نیست تا شرکا میزان سهم الشرکه خود را در لیستی جداگانه برای اداره ثبت شرکت ها ارسال کنند.

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 

می توانید با مراجعه به سایت sherkat.ssaa.ir نسبت به دریافت نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود اقدام نمایید.

 

صورتجلسه تغییر آدرس
صورتجلسه تغییر آدرس

 

صورتجلسه تغییر آدرس

 

در جلسه ای که برای تغییر آدرس تشکیل شده است باید تمام سهامداران و شرکا حضور داشته باشند و تصمیم خود مبنی بر تغییر آدرس شرکت را به صورت یک صورتجلسه تغییر آدرس شرکت تنظیم نمایند. به این صورت که شرکا در شرکت با مسئولیت محدود و سهامداران در شرکت سهامی خاص در مجمع عمومی فوق العاده موافقت خود را با تغییر آدرس شرکت اعلام نموده و ذیل صورتجلسه مربوطه را امضا می نمایند.

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس

 

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در وب سایت اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری موجود می باشد. می توانید به سایت مذکور مراجعه نموده و آن را دریافت نمایید.

 

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

 

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت باید به امضای تمامی شرکا و سهامداران شرکت برسد. در صورتی که آن ها امکان حضور در مجمع عمومی فوق العاده را نداشته باشند می توانند یک نفر را به عنوان وکیل قانونی خود معرفی نموده تا او صورتجلسه را امضا کند.

متن صورتجلسه تغییر آدرس شرکت

 

برای تنظیم متن صورتجلسه تغییر آدرس شرکت پیشنهاد می کنیم با افراد یا موسساتی که در این زمینه تجربه کافی دارند مشورت نمایید.

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت تعاونی

 

اگر محل اقامت شرکت تعاونی به هر دلیلی تغییر نماید باید در مجمع عمومی فوق العاده، صورتجلسه تغییر آدرس شرکت تعاونی تنظیم گردد و ماده ۶ اساسنامه که آدرس شرکت در آنجا مشخص شده اصلاح شود.

 

نمونه نامه تغییر آدرس شرکت
نمونه نامه تغییر آدرس شرکت

 

نمونه نامه تغییر آدرس شرکت

 

برای دریافت نمونه نامه تغییر آدرس شرکت به بخش مربوطه در وبسایت sherkat.ssaa.ir مراجعه کرده و نامه مورد نظر خود را دانلود نمایید.

سامانه ثبت تغییر آدرس شرکت

 

هیچ سامانه جداگانه ای به نام سامانه ثبت تغییر آدرس شرکت وجود ندارد و کلیه مراحل تغییر آدرس از طریق سایت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری انجام می پذیرد.

 

4.4/5 - (8 امتیاز)
مشاوره رایگان