اخذ رتبه ۳ مشاور صنعت ، شرایط و مدارک اخذ رتبه ۳ مشاور صنعت

اخذ رتبه 3 مشاور صنعت
اخذ رتبه ۳ مشاور صنعت

 

اخذ رتبه ۳ مشاور صنعت

 

اخذ رتبه ۳ مشاور صنعت در شرکت‌های مشاور به عنوان واسطه میان کارفرما و پیمانکار پروژه فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر طراحی و نظارت پروژه بر عهده شرکت مشاور است. به همین دلیل انتخاب آگاهانه یک شرکت مشاور اهمّیت زیادی دارد. در همین راستا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از ارزیابی شرکت‌های مشاور اقدام به رتبه‌بندی این شرکت‌ها می‌نماید. این ارزیابی توسط متخصصین هر حوزه و با بررسی تمام جوانب صورت می‌گیرد. در نتیجه رتبه شرکت مشاور بیانگر میزان تخصص، تجربه و توانایی اعضای شرکت است. به همین دلیل اخذ رتبه مشاور به عنوان پیش‌نیاز شرکت در مناقصات بزرگ دولتی و خصوصی تعیین شده است.

یکی از عرصه‌هایی که صدور رتبه مشاور در آن صورت می‌گیرد عرصه فعالیت‌های صنعتی است. شرکتی که موفق به اخذ رتبه ۳ مشاور صنعت شده باشد در حقیقت حداقل شرایط لازم برای تأیید صلاحیت توسط کارشناسان این عرصه را داشته است. شرکتی که موفق به اخذ رتبه ۱ مشاور صنعت شده باشد در رده برترین شرکت‌های مشاور صنعتی قرار دارد.

 

شرایط و مدارک اخذ رتبه ۳ مشاور صنعت

 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای ارزیابی شرکت‌های مشاور یک سری شروط و قوانین عمومی مشخص کرده است. در مطلبی با عنوان “اخذ رتبه مشاور” شرایط عمومی تأیید صلاحیت توسط سازمان تشریح شده است.

تخصص و سوابق حرفه‌ای پرسنل شرکت، پروژه‌های قبلی شرکت و توانایی فنی و مالی شرکت مهم‌ترین عوامل در کسب امتیاز برای شرکت هستند. البته محاسبه امتیاز شرکت با استفاده از فرمول‌های خاصی صورت می‌گیرد. برای آشنایی با جزئیات قوانین و نحوه محاسبه امتیاز می‌توانید به سایت  Sajat.mporg.irمراجعه کنید. در “آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران” این قوانین به طور مشروح بیان شده است.

یک نمونه ساده از این قوانین به صورت زیر است:

 • مدیرعامل یا سرگروه شرکت دارای تخصص در یکی از رشته‌های اولویت ۱ باشد.
 • یکی از اعضای امتیازآور الزامی دارای مدرک تحصیلی در یکی از رشته‌های اولویت ۲ باشد.
 • یکی از اعضای شرکت دارای مدرک تحصیلی در یکی از رشته‌های اولویت ۳ باشد.

لازم به ذکر است در سیستم رتبه‌بندی برای هر تخصص چندین زیرگروه تعریف شده تا ارزیابی دقیق‌تری صورت گیرد. در هر حوزه تخصصی رشته‌های تحصیلی خاصی مرتبط با تخصص مربوطه معرفی شده است. ولی هریک از این رشته‌های تحصیلی دارای اولویت یا ارزش خاصی در محاسبه امتیاز شرکت هستند.

 

آشنایی با ضریب اولویت رشته‌ها در اخذ رتبه ۳ مشاور صنعت

 

شرکت‌های مشاور صنعت در پنج حوزه تخصصی زیر فعالیت می‌کنند:

الف) صنایع برق و الکترونیک

ب) صنایع سلولزی، شیمیایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی پلیمری

ج) صنایع حمل و نقل(خورو)

د) صنایع فلزات اساسی (نورد، ذوب و ریخته‌گری) و ماشین‌سازی

ه) صنایع کانی‌های غیرفلزی

 

الف) حوزه تخصصی صنایع برق و الکترونیک

ضریب اولویت ۱: برق، الکترونیک، صنایع

ضریب اولویت ۲: مکانیک، متالوژی ، تولید، مواد، ابزار دقیق (کنترل)، کامپیوتر، معماری

ضریب اولویت ۳: مدیریت بازرگانی، اقتصاد صنعتی، تأسیسات

ضریب اولویت ۵: محیط زیست

 

ب) حوزه تخصصی صنایع سلولزی، شیمیایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی پلیمری

ضریب اولویت ۱: داروسازی، صنایع غذایی، مهندسی شیمی، نساجی

ضریب اولویت ۲: مکانیک، تأسیسات، صنایع، محیط زیست، اقتصاد صنعتی، مدیریت بازرگانی، معماری پلیمر

ضریب اولویت ۳: برق، الکترونیک، متالوژی، تولید، مواد، ابزار دقیق(کنترل)، کامپیوتر، کشاورزی

ضریب اولویت ۵: عمران، نقشه‌برداری

 

ج) حوزه تخصصی صنایع حمل و نقل(خورو)

ضریب اولویت ۱: مکانیک، ماشین‌سازی، صنایع

ضریب اولویت ۲: تأسیسات، متالوژی ، تولید، مواد، محیط زیست، کامپیوتر، پلیمر، برق، الکترونیک

ضریب اولویت ۳: مهندسی شیمی، ابزار دقیق (کنترل)، مدیریت بازرگانی، اقتصاد صنعتی، معماری

ضریب اولویت ۴: عمران، نقشه‌برداری

 

د) حوزه تخصصی صنایع فلزات اساسی (نورد، ذوب و ریخته‌گری) و ماشین‌سازی

ضریب اولویت ۱: مکانیک، صنایع، متالوژی ، تولید، مواد

ضریب اولویت ۲: تأسیسات، ، ماشین‌سازی، ابزار دقیق (کنترل)، محیط زیست، کامپیوتر

ضریب اولویت ۳: مدیریت بازرگانی، اقتصاد صنعتی، معماری، برق، الکترونیک

ضریب اولویت ۴: عمران، نقشه‌برداری

ضریب اولویت ۵: پلیمر

 

ه) حوزه تخصصی صنایع کانی‌های غیرفلزی

ضریب اولویت ۱: مهندسی شیمی

ضریب اولویت ۲: مکانیک، صنایع، متالوژی، تولید، مواد، ابزار دقیق (کنترل)، محیط زیست، معدن، کامپیوتر

ضریب اولویت ۳: عمران، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، مدیریت بازرگانی، اقتصاد صنعتی، معماری، ماشین‌سازی، تأسیسات، برق، الکترونیک.

 

شرایط و مدارک اخذ رتبه 3 مشاور صنعت
شرایط و مدارک اخذ رتبه ۳ مشاور صنعت

 

مراحل اخذ رتبه ۳ مشاور صنعت

 

مراحل اوّلیه  اخذ رتبه ۳ مشاور، از طریق سامانه اداره ثبت به آدرس Sajat.mporg.ir صورت می‌گیرد. پس از مراجعه و ثبت‌نام در این سامانه متقاضی باید برای تشکیل پرونده الکترونیکی مدارکی را بارگذاری کند. جزئیات کامل این مدارک در بخش”شیوه‌نامه بارگذاری اطلاعات و مستندات” در زیرگروه “ضوابط تشخیص صلاحیت مشاوران” در سایت اداره ثبت به تفصیل بیان شده است. که خلاصه مدارک به شرح زیر است:

 • مشخصات مدیرعامل
 • مشخصات شرکت
 • مشخصات محل شرکت(مطابق با آخرین آگهی شرکت)
 • تعهدنامه منع مداخله کارکنان دولت
 • مشخصات سهام‌داران شرکت
 • مشخصات اعضای هیئت مدیره
 • اطلاعات مربوط به گواهی رتبه قبلی(در صورت وجود)
 • تقاضای رتبه‌بندی در جدیدترین سربرگ شرکت
 • مشخصات پرسنل امتیازآور شرکت

۱۰-اطلاعات مربوط به سوابق کاری و پروژه‌های قبلی شرکت

۱۱-آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت با تأیید سرممیز مالیاتی

در صورت تأیید پرونده الکترونیکی در سامانه، متقاضی باید پرونده فیزیکی خود را ارسال نماید. صدور رتبه مشاور منوط به تأیید پرونده فیزیکی شرکت می‌باشد.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان