مقالات

نحوه اخذ رتبه مشاور ساختمان های آموزشی، ورزشی و بهداشتی روانی

مزایای اخذ رتبه مشاور ساختمان های آموزشی، ورزشی و بهداشتی روانی

    اخذ رتبه مشاور ساختمان های آموزشی، ورزشی و بهداشتی روانی   شرکت های مشاور با توجه به نوع فعالیت خود به چند دسته تقسیم می شوند. آن ها می توانند با توجه به تخصص اعضای هیئت مدیره شرکت و سابقه فعالیت شرکت، در پروژه های حوزه تخصص خود …

توضیحات بیشتر »

امتیازات امکانات پشتیبانی مشاور با موضوع پژوهش و آموزش

امتیازات امکانات پشتیبانی مشاور با موضوع پژوهش و آموزش

    امتیازات امکانات پشتیبانی مشاور با موضوع پژوهش و آموزش   شرکت های مشاوری که متقاضی اخذ رتبه مشاور در گروه های مختلف هستند باید به سامانه تعیین رتبه شرکت های مشاور مراجعه کنند. این سامانه که ساجات نام دارد. توسط سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی، جهت رتبه …

توضیحات بیشتر »

شرایط تغییرات شرکت با آگهی دعوت

تغییرات شرکت با آگهی ثبت دعوت

    تغییرات شرکت با آگهی ثبت دعوت   طبق قوانین مذکور در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، شرکت هایی که به هر نحوی و در هر نوعی ( شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) به صورت رسمی در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده اند موظف هستند …

توضیحات بیشتر »

راهنمای اخذ رتبه مشاور تولید نیرو

اخذ رتبه مشاور تولید نیرو

    اخذ رتبه مشاور تولید نیرو   شرکت های مشاوری که در زمینه فعالیت های مربوط به انرژی از جمله توزیع نیرو، تولید نیرو و انتقال نیرو در حال فعالیت هستند نقش بسیار مهمی در مدیریت سیستم های انرژی در سطح کشور دارند. به طور کلی شرکت های مشاوری …

توضیحات بیشتر »

اطلاعات لازم در زمینه آیین نامه مشاوران

آیین نامه مشاوران

    آیین نامه مشاوران   یکی از مهم ترین و اساسی ترین شرکت هایی که در زمینه امور فنی و اجرایی در سرتاسر کشور تاسیس شده اند، شرکت های مشاور هستند. این شرکت ها در چندین تخصص بسیار مهم قابل تاسیس هستند. به طور کلی وظیفه نظارت و بازرسی …

توضیحات بیشتر »

روند دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی افراد امتیاز آور

دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی افراد امتیاز آور

    دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی افراد امتیاز آور   یکی از مراحل بسیار مهم برای شرکت هایی که به صورت رسمی به ثبت رسیده اند دریافت سوابق بیمه افراد امتیاز آور شرکت است. شرکت های مشاور و پیمانکاری برای دریافت رتبه از سامانه ساجات نیاز دارند از افراد …

توضیحات بیشتر »

مراحل رتبه بندی برنامه و بودجه

رتبه بندی برنامه و بودجه

  رتبه بندی برنامه و بودجه   سامانه ای که هم اکنون جهت رتبه بندی این شرکت ها در حال فعالیت است، ساجات نام دارد. سامانه ساجات از جانب نهاد های ذیربط برای رتبه بندی شرکت های امور فنی و نظارتی تاسیس شده است.  در این سامانه علاوه بر امکان …

توضیحات بیشتر »

چگونگی اخذ رتبه خدماتی اداره کار

اخذ رتبه خدماتی اداره کار

    اخذ رتبه خدماتی اداره کار   شرکت های خدماتی آن دسته از شرکت هایی هستند که در چند زمینه اعلام شده از از جانب دولت و نهاد های ذیربط بتوانند گواهی تایید صلاحیت کسب کنند. سازمان برنامه و بودجه و اداره کار رفاه و تعاون دو نهاد ارائه …

توضیحات بیشتر »

شرایط اخذ رتبه مشاور ساختمان آموزشی، بهداشتی و درمانی

اخذ رتبه مشاور ساختمان آموزشی بهداشتی و درمانی

    اخذ رتبه مشاور ساختمان آموزشی، بهداشتی و درمانی   یکی از تخصص های پرکاربرد در گرایش شهر سازی و معماری، بخش ساختمان آموزشی و بهداشتی و درمانی است. مشاوران ساختمان های آموزشی و بهداشتی و درمانی نقش بسیار مهمی در پیشرفت پروژه های اجتماعی دارند. این مراکز می …

توضیحات بیشتر »

راهنمای اخذ رتبه مهندسی آب

اخذ رتبه مهندسی آب

  اخذ رتبه مهندسی آب   اخذ رتبه مهندسی آب یکی از رشته های دانشگاهی بسیار مهم به خصوص در کشورها و جوامع توسعه یافته است. با توجه به اهمیت منابع آب و نقش بسیار مهم آن در ادامه زندگی، اهمیت و اولویت این رشته و شاخه های متصل به …

توضیحات بیشتر »
مشاوره رایگان