نقل و انتقال سهام ، فرم نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

نقل و انتقال سهام
نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام

 

به قسمتی از سرمایه یک شرکت سهامی که بر اساس تعهدات و بر مبنای میزان مشارکت افراد بین آن ها تقسیم می شود سهام می گویند. سهام به صورت با نام یا بی نام صادر می گردد و می تواند قابلیت انتقال به غیر داشته یا نداشته باشد. نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی روند مخصوص به خود را دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

صورت جلسه نقل و انتقال سهام

 

اگر قصد نقل و انتقال سهام در شرکت خود را دارید باید نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نموده و یک صورت جلسه نقل و انتقال سهام تنظیم نمایید.

 

فرم نقل و انتقال سهام

 

فرم نقل و انتقال سهام، یک نوع فرم آماده می باشد که در سازمان امور مالیاتی تنظیم شده است. در هنگامی که یک یا چند نفر از سهامداران قصد انتقال سهام خود را دارند باید با مراجعه به اداره دارایی نسبت به تکمیل و امضا این فرم اقدام نمایند.

فرم نقل و انتقال سهام
فرم نقل و انتقال سهام

 

نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

 

اگر طبق اساسنامه شرکت سهامی خاص، برای نقل و انتقال سهام شرط خاصی مشخص شده باشد، فرد صاحب سهم باید مطابق یا شرط تعیین شده در اساسنامه و در چارچوب مقررات مشخص برای نقل و انتقال در شرکت های سهامی خاص اقدام کند.

فرم درخواست نقل و انتقال سهام

 

انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم باید قبل از انتقال سهام، مالیات مربوط به آن را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. برای این کار باید فرم درخواست نقل و انتقال تکمیل و تحویل سازمان مذکور گردد.

نحوه انتقال سهام در شرکت تعاونی

 

نحوه انتقال سهام در شرکت تعاونی به این صورت است که نمی توان سهام را به افرادی خارج از تعاونی انتقال داد و فرد انتقال گیرنده حتما باید عضو همان تعاونی باشد.

 

فرم نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص
فرم نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

فرم نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

شرکت های سهامی خاص که قصد نقل و انتقال سهام خود را دارند باید پس از تنظیم صورتجلسه مربوطه به سازمان امور مالیاتی که در آنجا پرونده مالیاتی دارند مراجعه نموده و فرم نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص را تکمیل و تحویل دهند.

نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود

 

در شرکت های با مسئولیت محدود چیزی به عنوان سهام وجود ندارد و در اینجا منظور از نقل و انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود همان انتقال سهم الشرکه است. انتقال سهم الشرکه تنها با رضایت شرکایی که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آن هاست امکان پذیر می باشد.

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

 

معمولا نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص طبق آنچه که در اساسنامه آمده، به تصویت هیئت مدیره شرکت موکول گشته است.

صورت جلسه انتقال سهام

 

برای دریافت نمونه صورتجلسه انتقال سهام به سایت اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراجعه نمایید.

 

انتقال سهام شرکت سهامی خاص
انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

انتقال سهام در شرکت سهامی خاص برای خروج شرکا و ورود شرکای جدید بکار گرفته می شود. بنابراین سهامدارانی که می خواهند از شرکت خارج شوند باید سهام خود را به فرد یا افراد جدید انتقال دهند.

دفتر نقل و انتقال سهام

 

برای شرکت های سهامی هرگونه انتقال سهام با نام باید در دفتر نقل و انتقال سهام ثبت گردد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نماینده قانونی آن ها باید دفتر مذکور را امضا نماید.

صورت جلسه انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

پس از برگزاری جلسه نقل و انتقال سهام، باید یک برگ از صورت جلسه انتقال شرکت سهامی خاص را به اداره مالیات محل اقامت شرکت ارائه داده و پس از پرداخت مالیات آن، مفاصا  حساب میزان سهام انتقالی را دریافت نمایید.

نحوه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

نحوه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص به این صورت است که باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و در آن جلسه انتقال دهنده و انتقال گیرنده حضور داشته باشند.

مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص

 

پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای انتقال سهام، مراجعه به سازمان امور مالیاتی محل اقامت و پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص الزامی است.

 

نمونه صورت جلسه نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص
نمونه صورت جلسه نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

 

نمونه صورت جلسه نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

 

برای دریافت نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص به سایت sherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.

نحوه انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

 

نحوه انتقال سهام در شرکت سهامی خاص در صورتی که به تصویب هیئت مدیره موکول شده باشد به این صورت است که سهامدار یا سهامداران قبل از نقل و انتقال سهام باید درخواستی همراه با نام و مشخصات خریدار و مقدار سهم مورد نظر به هیات مدیره تحویل دهند تا در جلسه هیئت مدیره به تصویب برسد.

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام

 

سهامداران برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام، تام الاختیار هستند و به اجازه مجمع عمومی یا هیئت مدیره نیازی ندارند.

 

میزان مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص

 

طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم میزان مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص به میزان ۴ درصد ارزش اسمی آن می باشد.

 

مراحل انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

یکی از مراحل انتقال سهام شرکت سهامی خاص این است که پس از پرداخت مالیات انتقال سهام به سازمان امور مالیاتی باید گواهی پرداخت آن را به اداره ثبت یا دفاتر رسمی ارائه دهید تا آن را ضمیمه پرونده مربوط به نقل و انتقال سهام نمایند.

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص
نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص بر اساس قوانینی که در اساسنامه مشخص شده انجام می گیرد. اگر در اساسنامه شرایط خاصی برای نقل و انتقال سهام نبود می توان به صورت آزادانه و بدون محدودیت این کار را انجام داد.

صورت جلسه نقل و انتقال سهام شرکت تعاونی

 

با جستجو در اینترنت می توانید نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت تعاونی را پیدا کنید.

 

فرم انتقال سهام

 

فرم انتقال سهام توسط اداره دارایی محل اقامت شرکت در اختیار شما قرار می گیرد که پس تکمیل آن باید نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال سهم اقدام نمایید.

 

مالیات نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص

 

در صورتی که مالیات نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص پرداخت نشود، انتقال سهام غیر قانونی است و اعتباری ندارد.

 

نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص

 

اگر در اساسنامه شرطی مبنی بر منوط کردن نقل و انتقال سهام به تصمیم هیئت مدیره یا مجمع عمومی وجود نداشته باشد، نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص کاملا آزاد می باشد.

 

انتقال سهام در شرکت سهامی خاص
انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

 

انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

 

انتقال سهام در شرکت سهامی خاص می تواند با قید در اساسنامه با تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام و یا مشروط به موافقت مدیران شرکت انجام گردد و هیچ قانونی برای منع آن وجود ندارد.

نمونه صورت جلسه نقل و انتقال سهام

 

دو نوع نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام برای شرکت های سهامی خاص در سایت sherkat.ssaa.ir وجود دارد که یکی مربوط به مجمع عمومی فوق العاده و دیگری مربوط به جلسه هیئت مدیره است.

 

مالیات انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

مالیات انتقال سهام شرکت سهامی خاص به میزان ۴ درصد از ارزش اسمی آن تعیین شده است.

 

مالیات نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

مالیات نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص باید به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردد.

 

صورت جلسه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص

 

هنگام مراجعه به اداره دارایی برای پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام باید صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص را همراه خود داشته باشید.

 

نحوه انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود

 

در شرکت با مسئولیت محدود، سهام وجود ندارد و عبارت نحوه انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود نادرست است. چیزی که در این شرکت ها منتقل می شود سهم الشرکه می باشد.

 

نحوه انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود
نحوه انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود
4.5/5 - (6 امتیاز)
مشاوره رایگان