مالکیت معنوی ثبت برند ، مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری

 

مالکیت معنوی ثبت برند
مالکیت معنوی ثبت برند

 

مالکیت معنوی ثبت برند به چه معنا است؟

 

مالکیت معنوی ثبت برند و در کل موضوع مالکیت به این معنا است که هر چیزی مثل برند علاوه بر ارزش مالی و اقتصادی اش دارای ارزش معنوی نیز هست. کتاب یک نویسنده جزء دارایی های مالی و معنوی او محسوب می شود. حتی در مواردی ممکن است مالکیت معنوی از مادی باارزش تر باشد. به دلیل ارزش مادی و معنوی است که در کشورها برای مالکیت آن حق و حقوقی در نظر گرفته شده است.

پیش بینی ها و اقدام هایی برای حمایت از مالکیت معنوی صورت گرفته است و سازمانی به نام سازمان جهانی مالکیت فکری تأسیس شد که در آن معاهده هایی مثل کنوانسیون برن با هدف حمایت از آثار ادبی و هنری و معاهده پاریس با هدف حمایت از مالکیت صنعتی منعقد شده است. به این ترتیب، ثبت مالکیت معنوی به دو شکل مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است.

 

مالکیت معنوی ثبت برند و مالکیت صنعتی

 

ثبت برند در واقع مربوط به مالکیت صنعتی می شود. مالکیتی که شاخه ای از حقوق تجارت است و حقوق غیر مادی علائم و نشانه ها مثل علائم تجاری، صنعتی، خدماتی، اسم تجاری، نماد یا لوگو و مشخصات منشأ محصول را شامل می شود. همچنین، از حقوقی که از خلاقیت و نوآوری نشأت می گیرند مانند ورقه های اختراع، گواهی اشیای مصرفی و شکل ها و ترسیم ها و مسائل راجع به رقابت غیر شرعی و سوء استفاده از حقوق مالکیت صنعتی حمایت می کنند.

از مالکیت صنعتی چه در حقوق درون کشور و چه در سطح جهانی به دلیل الزامات بازرگانی بین المللی و روابط اقتصادی کشورها به طور جدی حمایت شده است و برای مخترعان، مبتکران و افراد خلاق این امکان را ایجاد می کند که حقوق خود را از مسیر جزایی و قانونی تعقیب کند.

 

برای مالکیت معنوی ثبت برند به موارد زیر نیاز است:

  • صاحبان کسب و کارها نیاز به یک اسم تجاری دارند. مصرف کنندگان به اعتبار این اسم تجاری است که دست به معامله می زنند. به این ترتیب، افراد دیگر حق استفاده از اسم تجاری شما و ثبت کردن آن روی محصولات خود را ندارند. حتی اگر نام و نام خانوادگی او با شما یکی باشد. اسم قابل خرید و فروش و انتقال به دیگران است.
  • علائم تجاری هر علامتی است که شامل نقش، تصویر، حروف و اعداد می شود که برای امتیاز و تشخیص یک کالا مورد استفاده قرار می گیرد. علائم تجاری باید تازگی داشته و برای کالای به کار رفته جدید باشد. همچنین، مصرف کنندگان را گمراه نکند و موجب تمایز محصولات شما از دیگران شود و در ضمن ابتکاری و خلاقانه نیز باشد. برای مالکیت معنوی ثبت برند و علامت تجاری باید اظهارنامه ای را تکمیل کرد و به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی فرستاد. دعاوی حقوقی و جزایی که به این مسئله مربوط باشد در محاکم تهران قابل رسیدگی هستند.

    علامت های تجاری نیز قابل نقل و انتقال به غیر هستند و این انتقال بعد از ثبت در مقابل شخص ثالث معتبر است.

  • ورقه اختراع در واقع حق اختراع است که شامل حق انحصاری است که مخترع برای مدتی محدود برای استفاده از اختراع خود برخوردار است. این کار منجر به تشویق مخترعان می شود. ورقه اختراع نیز سند این حق است. برای استفاده از حق بهره برداری انحصاری این کار باید بر طبق قانون انجام گیرد. هر اختراعی دو حق داراست. ابتدا حق اخلاقی است که همیشه ماندگار است و دیگری حق مادی که دارای محدودیت است و در قانون بر اساس تقاضای مخترع شامل پنج، ده، پانزده و بیست سال می شود. ماده ۳ قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات گواهی درباره تعریف حق اختراع چنین می گوید: سندی که اداره مالکیت معنوی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند مالکیت معنوی ثبت برند اختراع را از آن خود کند. ثبت اختراع قابل اعتراض از طرف صاحبان منافع در دادگاه عمومی تهران قابل بررسی است. نقل و انتقال اختراع برای داشتن اعتبار باید به ثبت رسانده شود و زمانی در برابر اشخاص ثالث معتبر است که بر اساس سند رسمی انجام گرفته باشد.

 

شرایط مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری
شرایط مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری

 

مالکیت معنوی ثبت برند و مالکیت ادبی و هنری

 

درباره مالکیت معنوی ثبت برند و مالکیت ادبی و هنری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مالکیت ادبی و هنری در واقع به مجموعه حقوقی گفته می شود که قانون نسبت به اثر یک پدیدآور قائل شده و بهره برداری از اثر را برای مدتی محدود برای او و بعد از مرگش برای وارثانش قائل است.
  • برای این که کسی بتواند این حقوق را به دست آورد باید اثر او اولین بار باشد که در ایران تولید، چاپ، نشر یا اجرا می شود و پیش از این نیز در هیچ کشور دیگری دیده نداشته باشد.

 

در صورت نیاز به مالکیت معنوی ثبت برند می توانید به نشانی https://sabtorotbe.ir/ مراجعه کنید.

 

 

لطفا امتیاز بدید
مشاوره رایگان