صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، صلاحیت ایمنی HSE ، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

صلاحیت ایمنی پیمانکاران
صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

 

بعد از مسائل فنی مهمترین چیز در هر پروژه، اصول ایمنی است که باید توسط عوامل اجرایی رعایت گردد. برای همین شرکت های پیمانکاری جهت شرکت در مناقصات و انعقاد قرارداد حتما باید دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران باشند.

برای تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باید یکی از اعضای شرکت که اطلاعات حقوقی کافی دارد به عنوان نماینده انتخاب شده و پیگیر پرونده گردد. این شخص باید با در دست داشتن فیش واریزی و پرینت فرم های پر شده در سایت روی سربرگ شرکت به همراه مدارک فیزیکی خواسته شده به کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان مراجعه نماید.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

 

گواهینامه آموزشی کارگران و کارفرمایان جزء مدارک مهم تشکیل پرونده گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری است. بنابراین شرکت هایی که اعضا و کارکنان آن ها این گواهینامه را نداشته باشند باید در دوره های آموزشی برای اخذ این گواهینامه شرکت نمایند.

صلاحیت ایمنی اداره کار

 

گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار از طریق وزارت کار صادر می شود. این گواهینامه که برای شرکت های فنی و مهندسی، خدماتی و پشتیبانی است مانند رتبه یا گرید می باشد.

آدرس صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

همچنین آدرس صلاحیت ایمنی پیمانکاران در سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران فهرست شده است.

 

 

صلاحیت ایمنی HSE
صلاحیت ایمنی HSE

 

صلاحیت ایمنی HSE

 

گواهینامه صلاحیت ایمنی نوعی گواهینامه است که برای پیمانکاران از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می گردد. این گواهینامه مشابه استاندارد بین المللی ایمنی، سلامت و محیط کار یا HSE می باشد.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

 

برای تشکیل پرونده گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، داشتن رتبه پیمانکاری یا مجوز کار الزامی است و در صورتی که پیمانکار فاقد این مجوزها باشد باید برای دریافت صلاحیت پیمانکاری یا گواهی صلاحیت اداره کار اقدام نماید.

صلاحیت ایمنی مسئولین ایمنی

 

مسئول ایمنی دارای وظایف مختلفی مانند برنامه ریزی و آماده سازی چک لیست های ایمنی، بازدید و بازرسی از پروژه، ارائه گزارش نواقص ایمنی کارگاه و آماده سازی تجهیزات ایمنی پروژه می باشد و برای اخذ گواهینامه مربوطه باید از طریق سامانه تعیین صلاحیت ایمنی مسئولین ایمنی اقدام نماید.

 

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه بررسی و تایید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را بر عهده دارد.

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

 

با توجه به تفاهم صورت گرفته بین اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون سراسری مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور، تشکیل پرونده گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در کانون انجام می شود و این کانون مسئول برگزاری دوره های آموزش ایمنی است.

گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

مراحل تشکیل پرونده برای اخذ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران به شرح زیر است:

۱- انجام ثبت نام در وبسایت تایید صلاحیت مسئولین ایمنی یا ایساپ

۲- انجام ثبت نام در وبسایت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

۳- ارائه مدارک مورد نیاز به انجمن مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان

۴- ارسال پرونده متقاضی به اداره کار استان و تعیین وقت بازرسی از محل پیمان و در صورت تایید، صدور گواهینامه صلاحیت ایمنی

 

تایید صلاحیت ایمنی
تایید صلاحیت ایمنی

 

تایید صلاحیت ایمنی

 

اهدافی که گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دنبال می کند به شرح زیر است:

 

  • الزاماتی که باید به وسیله پیمانکار در فضای کار رعایت شود
  • توجه بیشتر به دستورالعمل ها و مقررات ایمنی در پروژه های پیمانکاری
  • مشخص نمودن فاکتورهای خطرساز و مدیریت و حذف آن ها
  • برنامه ریزی استراتژی مدیریت پیشگیرانه ایمنی
  • کاهش حوادث در محیط کار و ایمن سازی آن

ثبت نام تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

 

مسئول ایمنی شرکت باید حداقل دارای مدرکی مانند کاردانی ایمنی و بهداشت و رشته های زیر مجموعه آن باشد. البته اگر مدرک او غیرمرتبط بود باید دارای سابقه کاری مرتبط باشد و دوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت کار را بگذراند و سپس ثبت نام تایید صلاحیت مسئولین ایمنی را انجام دهد.

تعیین صلاحیت ایمنی

 

فرم های مربوط به صدور و تمدید تعیین صلاحیت ایمنی در سامانه www.svcc.mcls.gov.ir موجود می باشد که با مراجعه به این وبسایت می توانید نسبت به تکمیل آن ها اقدام نمایید.

سامانه تایید صلاحیت ایمنی

 

در راستای اجرای آیین نامه های مربوط به ایمنی امور پیمانکاری و دستورالعمل های اجرایی آن، سامانه تایید صلاحیت ایمنی برای درخواست صدور گواهینامه راه اندازی شده است.

سامانه ثبت نام تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

 

مسئول ایمنی تحت نظر سرپرست ایمنی فعالیت می نماید. وظیفه او اجرای ایمنی در کارگاه است و تایید صلاحیتش از طریق سامانه ثبت نام صلاحیت مسئولین ایمنی احراز می شود.

 

گواهی صلاحیت ایمنی
گواهی صلاحیت ایمنی

 

گواهی صلاحیت ایمنی

 

یکی از موارد مهم شرکت در مناقصات بعد از ثبت شرکت ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی است. برای این گواهینامه، شرکت باید مجوز بهره برداری از وزارت صنایع یا صلاحیت اداره کار یا رتبه سازمان برنامه و … را داشته باشد.

تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

جهت تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران لازم است دو ماه قبل از اتمام مجوز خود با اداره کار استان تماس بگیرید تا پرونده شما در سامانه مربوطه باز شود و بتوانید درخواست تمدید دهید.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

شرکت هایی که گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را ندارند طبق آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار با آن ها برخوردار قانونی می شود و از فعالیتشان در پروژه ها در دست اجرا جلوگیری می گردد.

 

سامانه تایید صلاحیت مسئول فنی
سامانه تایید صلاحیت مسئول فنی

 

سامانه تایید صلاحیت مسئول فنی

 

مسئول ایمنی پروژه باید سابقه کار در رشته مربوطه را داشته و برای او حق بیمه پرداخت شده باشد. مسئول ایمنی لازم است از طریق سامانه تایید صلاحیت مسئول فنی اقدام به اخذ گواهینامه مربوطه نماید.

سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

از طرف شرکت متقاضی صلاحیت ایمنی یک نفر نماینده انتخاب می شود که از طریق سایت انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان، فرم های مشخصی را در سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران پر می کند و به همراه مدارک مربوطه و فیش واریزی برای تشکیل پرونده به کانون مراجعه می نماید.

سامانه صلاحیت ایمنی

 

بعد از ثبت نام در سامانه صلاحیت ایمنی به صورت تلفنی باید استعلام و تاییدیه ثبت نام از کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان گرفته شود و پس از آن برای تشکیل فیزیکی اقدام گردد.

سامانه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

پیمانکاران برای گرفتن گواهینامه صلاحیت ایمنی باید از طریق سامانه صلاحیت ایمنی پیمانکاران که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اقدام نمایند. در ابتدا باید در سایت عضو شده و مراحل تشکیل پرونده را انجام داده و فرم های مورد نیاز را تکمیل کنند.

سامانه اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

سامانه اخذ صلاحیت پیمانکاران دارای دو درگاه می باشد که یکی مربوط به کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و دیگری مربوط به کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی کار است.

سامانه اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

برای تشکیل پرونده فیزیکی و انجام سایر امور جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کافیست از شرکت متقاضی یک نماینده که به اطلاعات حقوقی شرکت اشراف دارد انتخاب شود. باید در نظر داشت که هر شرکت جهت تشکیل پرونده بایستی به کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان خود مراجعه کند.

سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

سایت www.svcc.mcls.gov.ir سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می باشد که ثبت اولیه از طریق این وبسایت صورت می پذیرد. به دلیل حجم کاری سنگین مربوط به تشکیل پرونده فیزیکی، اداره کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را به کانون انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار واگذار نموده است.

سامانه اخذ صلاحیت ایمنی

 

کلیه شرکت های خدماتی، تاسیساتی و تعاونی ها برای انعقاد قرارداد با دستگاه های دولتی و اجرایی باید دارای گواهی تایید صلاحیت ایمنی باشد. اخذ این گواهینامه از طریق سامانه اخذ صلاحیت ایمنی امکان پذیر می باشد.

 

5/5 - (5 امتیاز)
مشاوره رایگان