شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود

 

شرکت با مسئولیت محدود

 

در شرکت با مسئولیت محدود نقل و انتقال سهم الشرکه علاوه بر ثبت در سامانه ثبت شرکت ها و تنظیم صورتجلسه، لازم است تا در دفاتر اسناد رسمی، سندی برای آن تنظیم گردد و یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.شرکت مسئولیت محدود یکی از رایج ترین شرکت ها در ایران است و یک نوع شرکت بازرگانی می باشد. شرکت مسئولیت محدود بیشتر بین اعضای یک خانواده یا افرادی که با هم رابطه خویشاوندی یا دوستانه دارند تشکیل می شود.

مسئولیت محدود

 

هیچ گونه حداقل سرمایه ای برای شرکت مسئولیت محدود پیش بینی نشده و قانون ارائه مدرک به اداره ثبت شرکت ها در این زمینه را الزامی نکرده است. فقط نیاز است تا موسسین شرکت در شرکتنامه، میزان سرمایه و پرداخت آن را به هیئت مدیره یا صندوق شرکت اقرار نمایند.

تفاوت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود

یک تفاوت شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود این است که در شرکت سهامی خاص مدیران باید از سهامداران انتخاب شوند در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب مدیر طبق اساسنامه یا شرکتنامه انجام می شود و هیچ قانونی برای انتخاب مدیر وجود ندارد. بنابراین مدیران این نوع شرکت می توانند از خارج از شرکا باشند.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر می باشد:

  • تصویر مدارک هویتی اعضا
  • گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضا
  • فرم تقاضانامه امضا شده توسط شرکا در دو نسخه
  • اساسنامه امضا شده توسط اعضا در دو نسخه
  • تصویر اقرارنامه امضا شده توسط اعضا

تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

یک تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص این است که در شرکت سهامی خاص باید حداقل ۳۵ درصد از سرمایه اولیه به حساب بانکی شرکت واریز گردد اما در شرکت با مسئولیت محدود فقط در اساسنامه ذکر می شود و نیازی به افتتاح و واریز سرمایه اولیه نیست.

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

برای ثبت شرکت مسئولیت محدود باید بدانید که طبق قانون تجارت به شرکتی مسئولیت محدود می گویند که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل شده باشد. در این شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود و شرکا به میزان سرمایه ای که دارند برای تعهدات شرکت مسئول می باشند.طبق ماده ۹۴ قانون تجارت ثبت شرکت با مسئولیت محدود تنها در صورتی انجام می شود که موضوع آن تجاری باشد.

شرکت با مسئولیت محدود یعنی چه

 

در پاسخ به این سوال که شرکت با مسئولیت محدود یعنی چه باید بگوییم به شرکتی مسئولیت محدود می گویند که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل شده باشد. در این شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود و شرکا به میزان سرمایه ای که دارند برای تعهدات شرکت مسئول می باشند.

هزینه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

اگر به هر دلیلی تصمیم به انحلال شرکت خود گرفته اید باید بدانید هزینه انحلال شرکت با مسئولیت محدود مبلغ زیادی نیست و بابت هزینه های دولتی و ثبتی و آگهی روزنامه رسمی دریافت می شود.

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود شامل هزینه های مانند حق الثبت، آگهی روزنامه رسمی، پلمپ دفاتر و … می باشد.

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود
انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود در موارد زیر اتفاق می افتد:

  • در صورت تصمیم تعدادی از شرکا که مالک بیش از نصف سرمایه شرکت هستند.
  • هنگامی که شرکت نصف سرمایه خود را به خاطر ضررهای وارده از دست بدهد و یکی از شرکا از طریق دادگاه تقاضای انحلال آن را کرده و دادگاه رای مثبت صادر نماید.
  • اگر به موجب اساسنامه یکی از شرکا فوت کند
  • به واسطه موارد ۱، ۲ و ۳ ماده ۹۳ قانون تجارت

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

 

طبق قوانین کشور تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.در شرکت های مختلف مسئولیت سهامداران و شرکا متفاوت می باشد. مسئولیت سهامداران شرکت سهامی خاص به اندازه سهامی است که متعلق به آنهاست.طبق قوانین کشور امکان تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص وجود ندارد.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

 

اگر پس از ثبت شرکت، نیاز به اصلاح و تغییراتی در اساسنامه یا مدیران و … باشد، این تغییرات اساسی باید به صورت قانونی ثبت گردد. ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود از طریق سامانه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری امکان پذیر می باشد.

تفاوت شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود

 

یک تفاوت شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود در این است که در شرکت سهامی خاص هیئت مدیره حداکثر برای دو سال انتخاب می شود در حالی که در شرکت مسئولیت محدود این مدت می تواند نامحدود باشد.

 

معایب شرکت با مسئولیت محدود
معایب شرکت با مسئولیت محدود

 

معایب شرکت با مسئولیت محدود

 

یکی از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که برگه ای به نام سهام الشرکه بی نام یا با نام با قابلیت نقل و انتقال صادر نمی شود در صورتی که در شرکت سهامی خاص این گونه نیست.

شرکت با مسئولیت نامحدود

 

در شرکت با مسئولیت نامحدود میزان تعهد آن ها به مقدار سرمایه گذاریشان محدود نمی گردد و فراتر از آن است.

با مسئولیت محدود

 

اگر اعضای شرکت با مسئولیت محدود دو نفر باشد می توان یک نفر را به عنوان مدیرعامل و دیگری به عنوان رئیس هیئت مدیره منصوب نمود.

مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

از مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود این است که باید صورتجلسه ای با عنوان انحلال شرکت تنظیم شود و همه اعضای شرکت آن را امضا نمایند.

مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص

 

باید بدانید که مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص از میزان سهامی که در شرکت دارند فراتر نمی رود.

 

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

 

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

 

تنظیم و امضای اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود به وسیله شرکا الزامی است. زیرا اساسنامه منعکس کننده اختیارات، قلمرو، روابط فی مابین و حق رای آن هاست.

شرکت محدود

 

شرکت محدود یا همان مسئولیت محدود شرکتی است که با حداقل دو نفر تشکیل می شود.

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

 

تغییرات شرکت با مسئولیت محدود مانند سایر شرکت ها باید به صورت قانونی در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت گردد.

تفاوت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص

 

دیگر تفاوت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص در این است که در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی دعوت سهامداران، انتخاب یک روزنامه کثیرالانتشار الزامی است در حالی که این موضوع در شرکت مسئولیت محدود اختیاری می باشد.

انتخاب نام شرکت با مسئولیت محدود

 

در انتخاب نام شرکت با مسئولیت محدود به این نکته توجه داشته باشید که عبارت «مسئولیت محدود» حتما باید بعد از اسم انتخابی شرکت درج گردد.

 

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

برای آگاهی از مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود به سایت  irsherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.

مسئولیت سهامداران در شرکت سهامی خاص

 

مسئولیت سهامداران در شرکت سهامی خاص به اندازه سهامی است که مالکیت آن را دارند.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

 

اگر می خواهید تعریف شرکت با مسئولیت محدود را بدانید باید بگوییم به شرکتی مسئولیت محدود می گویند که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل شده باشد. در این شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود و شرکا به میزان سرمایه ای که دارند برای تعهدات شرکت مسئول می باشند.

تفاوت شرکت مسئولیت محدود با سهامی خاص

 

یک تفاوت شرکت مسئولیت محدود با سهامی خاص این است که در شرکت مسئولیت محدود حق رای به نسبت سرمایه است در حالی که در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام خواهد بود.

مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود

 

برای آگاهی از مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود می توانید با افراد یا موسساتی که در این زمینه آگاهی و تجربه کافی دارند مشورت نمایید.

4/5 - (4 امتیاز)
مشاوره رایگان