اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

 

اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

 

اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

 

شرکت هایی که به صورت رسمی به ثبت می رسند می توانند به عنوان شرکت های مشاور نفت و گاز فعالیت کنند. طبق آیین نامه های صادر شده از جانب نهاد های ذیربط شاخه نفت و گاز شامل چندین تخصص در این حوزه است. یکی از تخصص های بسیار مهم در شاخه نفت مربوط به پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی است. متخصصان حوزه نفت برای فعالیت به عنوان مشاور واحد های پالایشگاهی باید در هنگام ثبت شرکت نوع فعالیت خود را مشخص کنند. بعد از ثبت رسمی شرکت و نشر آگهی آن در روزنامه رسمی، مشاوران باید برای اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی تلاش کنند.

سامانه ای تحت عنوان ساجات از جانب سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی برای رتبه بندی شرکت های مشاور وارد عمل شده است. متقاضیان اخذ رتبه مشاور با ثبت اطلاعات شرکت و کارشناسان فنی شرکت و امکانات پشتیبانی شرکت در این سامانه سعی می کنند حداقل امتیاز های اعلام شده را دریافت کنند. در سامانه ساجات علاوه بر پلتفرم رتبه بندی، آیین نامه های تشخیص صلاحیت مشاوران قرار داده شده است. در این آیین نامه ها حداقل امتیاز های لازم برای کسب تمامی رتبه های موجود اعلام شده است. طبق آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، تمامی شرکت های مشاور که اقدام به کسب رتبه مشاور کرده اند در ۳ درجه رتبه بندی شرکت می شوند. رتبه ۱ بالاترین رتبه اعطایی و رتبه ۳ پایین ترین رتبه است.

 

مشاوران پالایشگاه های نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

فعالیت در پالایشگاه های نفت و گاز و صنایع پتروشیمی به چند طریق مختلف صورت می گیرد. متخصصین رشته های منطبق، یا به عنوان مهندس در واحد های عملی پالایشگاه فعالیت می کنند و یا به عنوان عضوی از شرکت های مشاور، بر فعالیت های صورت گرفته نظارت می کنند. برای تشکیل شرکت های مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی، فارغ التحصیلان رشته های مشترک المنافع باید اقدام به دریافت مجوز ثبت شرکت مشاور و بعد از آن به اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی اقدام کنند.

مشاورانی که اقدام به اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی می کنند، می توانند در ۵ تخصص مختلف رتبه دریافت کنند. یکی از همین تخصص ها مشاور پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی می باشد. متخصصین این شاخه باید فعالیت های زیر را انجام دهند:

 1. فعالیت در طراحی و ساخت تاسیسات جانبی و سازه های پالایشگاهی
 2. بررسی و تحقیقات در زمینه فعالیت های فنی و شرایط اقتصادی
 3. انجام آزمایش های ضروری برای نصب صحیح LNGها
 4. طراحی و ساخت تاسیسات مربوط به فعالیت های نفت و گاز در بخش پتروشیمی و مدیریت تولید محصولات نفتی
 5. طراحی و توسعه فعالیت ها
 6. بهینه سازی محصولات تولیدی و اقدامات اجرایی

 

اولویت بندی رشته های مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

 • رشته هایی که در اولویت اول واحد های نفت و گاز هستند و ضریب ۱ را دارند= مهندسی شیمی و مهندسی پتروشیمی و رشته های مکانیک و الکترومکانیک و تاسیسات
 • رشته هایی که در اولویت دوم هستند و ضریب ۲ را دارند= مهندسی نفت، رشته های مکانیک و الکترومکانیک و تاسیسات، مهندسی برق گرایش های قدرت و الکترونیک و کنترل و ابزار، مهندسی سازه
 • رشته هایی که در اولویت سوم هستند و ضریب ۳ را دارند= راه و ساختمان و عمران، مواد، متالورژی و بازرسی فنی و ایمنی، مدیریت پروژه با پایه مهندسی، زلزله
 • رشته هایی که در اولویت چهارم هستند و ضریب ۴ را دارند= صنایع، ایمنی و ژئوتکنیک
 • رشته هایی که در اولویت پنجم هستند و ضریب ۵ را دارند= محیط زیست و مخابرات

 

حداقل شرایط و امتیاز لازم رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
شرایط و امتیاز مورد نیاز اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

 

حداقل شرایط و امتیاز لازم رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

 

حداقل شرایط سر گروه حداقل شرایط افراد فنی امتیاز آور
برای اخذ رتبه ۱: یک نفر کارشناس با حداقل ۱۵ سال سابقه کار در تخصص مورد نظر، از رشته های اولویت ۱٫

امتیاز در نظر گرفته شده: ۱۲۴

 ۴ نفر کارشناس با سابقه کاری ۱۰، ۱۰، ۸، ۸  سال در تخصص مورد نظر از رشته های اولویت دو و سه و ۴

امتیاز در نظر گرفته شده: ۴۱۶

برای اخذ رتبه ۲: ۱ نفر کارشناس با حداقل ۱۲ سال سابقه کار در تخصص مورد نظر از رشته های اولویت ۱

امتیاز در نظر گرفته شده: ۱۱۵

۳ نفر کارشناس، هر یک با ۱۰ سال سابقه کار مرتبط از رشته های اولویت ۲ و ۳

امتیاز در نظر گرفته شده: ۳۲۷

برای اخذ رتبه۳: یک نفر کارشناس با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در تخصص مورد نظر،در رشته های اولویت۱

امتیاز در نظر گرفته شده:۱۰۹

دو نفر کارشناس هر یک با ۸ سال سابقه کار مرتبط، از رشته های اولویت ۲

امتیاز در نظر گرفته شده: ۲۰۶

سایر افراد فنی تجربه کاری پشتیبانی و ساختار مدیریتی امتیاز کل
برای اخذ رتبه ۱:  ۲ نفر کارشناس با ۸ سال سابقه کار مفید در حوزه تخصص مرتبط از رشته های اولویت ۲ و ۳ و ۴

امتیاز:۲۰۶

۴۰۰ امتیاز ۱۵۰ امتیاز ۱۲۹۶
برای اخذ رتبه ۲: ۱ نفر کارشناس با ۵ سال سابقه کار در حوزه تخصص مربوطه از رشته هایی با ضریب اولویت ۲ و ۳ و ۴

امتیاز: ۹۱

۲۵۰ امتیاز ۱۲۰ امتیاز ۹۰۳
 برای اخذ رتبه ۳: — —– ۵۰ امتیاز ۳۶۵

 

جدول فوق نشان دهنده نحوه امتیاز دهی به شرکت های متقاضی اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی است. زمانی که مجموع امتیاز های شرکت با مجموع امتیاز های هر کدام از ستون های بالا یکی باشد، شرکت موفق به اخذ رتبه معادل با امتیاز خود می شود.

 

شرکت های مشاور پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی به چه نحوی فعالیت می کنند؟

شرکت های مشاور پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی شرکت هایی متشکل از متخصصین رشته های مرتبط هستند و بر نحوه عملکرد شرکت های پیمانکاری و اجرایی نظارت می کنند. همکاری با شرکت های مشاور موجب می شود هزینه کارفرمایان اتلاف نشود و با سرمایه گذاری صحیح و در زمان مناسب کار پایان یابد. اما موضوع چالش برانگیز این است که شرکت های مشاور پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی همگی در یک رده بندی قرار ندارند. شرکت های مشاوری که در کار خود موفق و با تجربه هستند می توانند با موسسات دولتی نیز وارد همکاری شوند. در واقع دامنه فعالیت این شرکت ها محدود به کارفرمایان خصوصی نخواهد بود. این شرکت ها قادر هستند در پروژه های بین المللی نیز پیشنهاد همکاری دریافت کنند.

 

مراجعه به سامانه ساجات برای رتبه بندی شرکت های مشاور

سامانه ساجات، توسط سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی برای رتبه بندی شرکت های مشاور پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی تشکیل شده است. متقاضیان اخذ رتبه مشاور پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی با ثبت اطلاعات خود در این سامانه، اقدام به دریافت رتبه خود می کنند. در این سامانه اطلاعات متقاضیان در ابتدا به صورت غیر حضوری بررسی می شود. در ادامه متقاضیانی که احتمال اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی را دارند به صورت حضوری به مراکز تعیین شده فراخوانده می شوند. طبق پروتکل های سامانه ساجات، متقاضیان با توجه به رزومه خود در سه پایه رتبه بندی می شوند. رتبه ۱ مربوط به شرکت هایی با حداکثر امتیاز است. شرکت های مشاوری که حداقل شرایط لازم را دارند رتبه ۳ را دریافت می کنند.

 

شرایط ثبت درخواست اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
شرایط ثبت درخواست اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

 

مدارک لازم اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

 

 1. ثبت آخرین صورت جلسه سهامداران شرکت برای متقاضیان حقیقی و حقوقی: یعنی کپی برابر اصل مدارک باید در سامانه ساجات ثبت شوند.
 2. اگر قبلا رتبه ای اخذ کرده بودید و قصد شما از ثبت درخواست ارتقا رتبه است، باید یک گواهی معتبر از رتبه قبلی خود ارائه دهید.
 3. ارائه مشخصات دقیق از رزومه هیئت مدیره و سهامداران شرکت
 4. در درخواست اخذ رتبه شرکت، باید مدارک شناسایی هیئت مدیره و سهامداران شرکت در سایت ثبت شوند.
 5. برای سهامداران و متقاضیان مذکر کارت پایان خدمت الزامی است.
 6. اظهارنامه مالیاتی شرکت از جمله ترازنامه و جدول سود و زیان معاملات حتما باید ثبت شود.
 7. تعهدنامه ای که عدم دخالت کارمندان دولت را ضمانت می کند.
 8. ثبت سوابق کاری برای کارمندان رسمی شرکت
 9. پروژه های چند سال اخیر شخص حقیقی و حقوقی که نشان دهنده تجربه کاری متقاضی است.
 10. گواهی و مدارک مربوط به تامین اجتماعی ( سوابق بیمه متخصصین)
 11. آدرس محل اقامت و مشخصات دقیق افراد امتیاز آور برای شرکت
 12. آدرس محل اقامت و مدارک شناسایی دقیق سهامداران ۵ درصد و کمتر از آن در شرکت
 13. مدارکی که نشان می دهند ثبت شرکت به صورت رسمی انجام گرفته مثل: روزنامه رسمی، اساسنامه و تقاضانامه و …

 

شرایط اخذ رتبه مشاور واحد های پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

 1. مجموع سابقه بیمه اعضای امتیاز آور باید ۷ سال باشد ( اگر یکی از اعضا به تنهایی، حداقل ۷ سال سابقه بیمه داشته باشد مورد قبول واقع می شود) بیشتر بودن سابقه بیمه نیز امتیاز آور خواهد بود.
 2. هرچه تعداد بیشتری از کارکنان رسمی شرکت و یا اعضای هیئت مدیره تحصیلات تکمیلی داشته باشند، احتمال کسب رتبه بیشتر است. یعنی هرچه میزان فارغ التحصیلان ارشد و دکتری بیشتر باشد، احتمال کسب رتبه نیز بیشتر می شود.

 

5/5 - (2 امتیاز)
مشاوره رایگان