میزان حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران و پیمانکاران

 

حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران
حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران

 

حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران

 

یکی از اساسی ترین موضوعات در مورد شرکت های مشاور و پیمانکاری، محاسبه حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران و حداکثر حق الزحمه مناسب پیمانکاران است. طبق بخش نامه هایی که قبل از سال ۱۳۹۷ صادر شده بودند طولانی شدن زمان انجام پروژه برای کارشناس عواقبی در پی نداشت. در حالی که فقط کارفرمایان بودند که از طولانی شدن زمان انجام پروژه متضرر می شدند. اما در اصلاحیه های صادر شده بعد از سال ۱۳۹۷ اعلام شده است که میزان حق الزحمه دریافتی مشاور بستگی به کارکرد پیمانکار دارد.

علاوه بر این خدمات مشاوره و بازرسی که امری بسیار مهم هستند بعد از آمدن این اصلاحیه به رسمیت شناخته شدند. در این اصلاحیه جدید حق الزحمه جداگانه ای به مشاوران تعلق گرفته است. تعلق گرفتن حق الزحمه جداگانه برای انجام خدمات مشاوره ای در واقع به صلاح مشاوران است.

 

حق الزحمه در یک پروژه مشخص به چه عواملی بستگی دارد؟

  • رقم حق الزحمه دریافتی به صورت کلی به ازای هر ساعت فعالیت برای اتمام پروژه تعیین می شود.
  • میزان نرخ مفیدی که برای پروژه تعیین شده در حق الزحمه تاثیر گذار است.
  • آموزش و خدمات کارآموزی که به پرسنل و سایرین ارائه می شود در میزان حق الزحمه تاثیر گذار است.
  • کادر خدماتی و پشتیبانی در مشخص کردن مبلغ حق الزحمه تاثیر گذار است.
  • میزان تبحر شرکت مشاور در تعیین حق الزحمه تاثیر گذار است.
  • میزان هزینه های کلی، که مشاور برای انجام پروژه متحمل می شود در میزان حق الزحمه تاثیر گذار است.

 

حداکثر حق الزحمه مناسب پیمانکاران
حداکثر حق الزحمه مناسب پیمانکاران

 

حداکثر حق الزحمه مناسب پیمانکاران

 

طبق آیین نامه هایی که توسط سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی صادر شده است، هر کدام از پیمانکاران بر اساس رشته و اخذ رتبه خود در طول یک سال می توانند تعداد مشخصی پروژه برای فعالیت انتخاب کنند. یعنی شرکت های پیمانکاری و پیمانکاران نمی توانند مطابق با میل خود در چندین پروژه فعالیت کنند. این موضوع تحت عنوان ظرفیت مجاز برای فعالیت شرکت های پیمانکاری مطرح شده است. این ظرفیت مجاز در واقع مشخص کننده ارزش و ظرفیت مالی پروژه های پذیرش شده است.

در جداول و فایل های اکسلی که در سامانه ساجات برای تعیین ظرفیت هر رشته قرار داده شده مطالبی در این مورد ذکر شده است. بر اساس این فایل ها پیمانکاران می توانند از ظرفیت های رشته های خود مطلع شوند. واژه مهمی که در این آیین نامه ها به چشم می خورد ضریب حداکثر ظرفیت ریالی است. منظور از ضریب حداکثر، مبلغی است که در این آیین نامه ها برای مشخص کردن حداکثر حق الزحمه شرکت های پیمانکاری انتخاب شده است.

 

تاثیر رتبه بر میزان حق الزحمه پیمانکاران:

رتبه تعداد پروژه مجاز برای پذیرش ضریب
رتبه۱ ۴ ۹۱۰
رتبه ۲ ۳ ۴۵۵
رتبه ۳ ۳ ۲۲۸
رتبه۴ ۳ ۱۱۴
رتبه۵ ۳ ۴۰

 

جدول حداکثر حق الزحمه مشاوران بر اساس تجربه کاری آن ها:

 

ردیف میزان حق الزحمه دریافتی امتیاز
۱ تا ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر ۱۰ میلیون ریال ۱ امتیاز
۲ تا ۲۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال مانند ردیف ۱، مازاد هر ۱۰ میلیون ریال ۰٫۶ امتیاز
۳ تا ۵۰۰ میلیون ریال تا ۲۵۰ میلیون ریال مانند ردیف ۲، مازاد هر ۱۰ میلیون ریال ۰٫۴ امتیاز
۴ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال مانند ردیف ۳، مازاد هر ۱۰ میلیون ریال ۰٫۲۵ امتیاز
۵ تا ۲۵۰۰ میلیون ریال تا ۱۰۰۰ میلیون ریال مانند ردیف ۴، مازاد هر ۱۰ میلیون ریال ۰٫۱۵ امتیاز
۶ بیش از ۲۵۰۰ میلیون ریال تا ۲۵۰۰ میلیون ریال مانند ردیف ۵، مازاد هر ۱۰ میلیون ریال ۰٫۱ امتیاز

 

جدول حداکثر حق الزحمه مشاوران بر اساس تجربه کاری و پایه
جدول حداکثر حق الزحمه مشاوران بر اساس تجربه کاری و پایه

 

جدول حداکثر حق الزحمه مشاوران بر اساس پایه

 

گروه تخصص حداقل حق الزحمه دریافتی بر حسب ریال
پایه۱ پایه۲ پایه۳
 

 

 

 

 

تخصص های مشترک

 

 

 

ژئوتکنیک ۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰
ژئوتکنیک_ زمین شناسی ۱۳۰۰ ۳۲۵۰ ۵۲۵۰۰
تاسیسات برق و مکانیک و سازه ۱۶۵۰ ۴۱۲۵ ۶۶۰۰
بازرسی فنی ۱۵۰۰ ۳۰۰۰ ۴۵۰۰
خدمات کامپیوتری ۲۰۰۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰
ایمنی و کاهش خطرات پدافند غیر عامل ۱۵۰۰ ۳۰۰۰ ۴۵۰۰
محیط زیست ۱۵۰۰ ۳۰۰۰ ۴۵۰۰
نقشه برداری زمینی ۱۶۰۰ ۳۲۰۰ ۴۸۰۰
نقشه برداری هیدروگرافی و فتوگرامتری ۲۴۰۰ ۴۸۰۰ ۷۲۰۰
مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی ۲۲۵۰ ۵۶۰۰ ۹۰۰۰
هواشناسی ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰۰
سیستم های اطلاعات جغرافیایی ۲۴۰۰ ۴۸۰۰ ۷۲۰۰
اوتماسیون صنعتی ۳۰۰۰ ۹۰۰۰ ۱۵۰۰۰

 

 

گروه تخصص حداقل حق الزحمه دریافتی بر حسب ریال
پایه۱ پایه۲ پایه۳
 

انرژی

تولید نیرو ۶۰۵۰ ۱۸۱۵۰ ۳۰۲۵۰
انتقال نیرو ۱۵۰۰ ۴۵۰۰ ۸۰۰۰
توزیع نیرو ۷۰۰ ۲۱۰۰ ۳۵۰۰
دیسپاچینگ و نیرو ۲۷۵۰ ۸۲۵۰ ۱۳۷۵۰

 

جدول هایی که در بالا آورده شده اند نشان دهنده حق الزحمه دریافتی بر حسب ریال برای مشاوران هستند. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر و محاسبه حداکثر حق الزحمه مناسب مشاوران گرایش های مختلف می توانید به جداول ذکر شده در این محتوا مراجعه کنید. علاوه بر این، اطلاعات تکمیلی در رابطه با سایر رشته ها نیز از جانب سامانه ساجات در قالب آیین نامه های اجرایی منتشر شده است. این آیین نامه ها فایل هایی را در خود گنجانده اند که نحوه محاسبه حق الزحمه تمامی شرکت ها را آموزش می دهند.همچنین جهت مشاوره رایگان برای امورات رتبه بندی شرکت و ثبت شرکت میتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان