ثبت صندوق سرمایه‌گذاری ،  مدارک لازم برای ثبت صندوق سرمایه‌گذاری

ثبت صندوق سرمایه‌گذاری
ثبت صندوق سرمایه‌گذاری

 

ثبت صندوق سرمایه‌گذاری

 

ثبت صندوق سرمایه‌گذاری یکی از انواع نهادهای مالی کشور هستند که در زمینه سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار فعالیت می‌کنند. با توجّه به اهمّیت موضوع، علاوه بر اخذ مجوز، ثبت قانونی صندوق سرمایه‌گذاری نیز ضرورت دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار متولی صدور مجوز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. بنابراین فعالیت این مؤسسات نیز تحت نظارت این سازمان صورت می‌گیرد. مطابق بند ۲۰ و ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، مالکین صندوق سرمایه‌گذاری به نسبت سرمایه خود در سود و زیان صندوق شریک هستند.

 

انواع صندوق سرمایه‌گذاری

 

از لحاظ حجم کاری:

 • صندوق سرمایه‌گذاری کوچک
 • صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ

از لحاظ ترکیب دارایی:

 • سرمایه‌گذاری در سهام
 • سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
 • سرمایه‌گذاری مختلط

از لحاظ موضوع فعالیت:

 • سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
 • سرمایه‌گذاری در طلا
 • سرمایه‌گذاری در ارز
 • سرمایه‌گذاری در سایر موارد

از لحاظ تضمین بازدهی:

 • بدون تضمین حداقل بازدهی
 • با تضمین حداقل بازدهی
 • بدون تضمین و صرفآ با پیش‌بینی سود

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

 • مجمع
 • مدیر
 • ضامن
 • متولی
 • حسابرس
 • مدیر ثبت (تنها برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ)

سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری

 • برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوچک حداقل سرمایه باید ۵ میلیارد ریال باشد.
 • برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ حداقل سرمایه باید ۵۰ میلیارد ریال باشد.

 

 مدارک لازم برای ثبت صندوق سرمایه‌گذاری

 

 • امیدنامه و اساس‌نامه

این دو مورد باید مطابق با نمونه‌های ارائه شده توسط سازمان فرابورس مطابقت داشته باشند.

 • اعلام زمان و مکان تشکیل مجمع مؤسس صندوق برای تعیین ارکان صندوق به منظور حضور نماینده سازمان
 • تعیین سمت ارکان صندوق و مدیر آن در فرم مربوطه
 • معرفی مدیر یا مدیران صندوق و اعلام نحوه بهر‌مندی ایشان از عواید صندوق
 • تکمیل فرم مربوط به مشخصات مدیران
 • ارائه کپی گواهینامه اصول مقدماتی یا تحلیل‌گری مدیران صندوق
 • آخرین آگهی روزنامه رسمی برای ارکان و مؤسسین صندوق در زمینه شرایط امضای اسناد تعهدآور
 • اعلام شماره حساب صندوق

در صورت لزوم باید شماره حساب جاری و پشتیبان هر دو اعلام شوند. این موارد باید توسط مدیر و متولی صندوق تأیید شده باشد.

 • تأییدیه بانک مبنی بر واریز حداقل ۲۰ % از سرمایه شرکت (معادل ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)

۱۰-طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مطابق با نمونه ارائه شده توسط سازمان فرابورس

۱۱- گواهی تأیید غیر دولتی بودن مؤسسین

۱۲- رونوشت مجوز سبدگردانی

۱۳- معرفی نرم‌افزار صندوق

برای معرفی نرم‌افزار لازم است کپی قرارداد دسترسی و اجاره ارائه شود. در کنار آن باید تعهدنامه‌ی مدیر صندوق نیز ارائه شود. در این تعهدنامه مدیر صندوق متعهد می‌شود که نرم‌افزار مربوطه کلیه الزامات امیدنامه، اساس‌نامه و سایر مقررات سازمان فرابورس را برآورده خواهد کرد.

۱۴- معرفی‌نامه نمایندگان حقیقی ارکان به همراه کپی مدارک شناسایی ایشان

۱۵- معرفی‌نامه نمایندگان حقیقی حاضر در مجمع به نمایندگی مؤسسین حقوقی به همراه کپی مدارک شناسایی ایشان.

۱۶- معرفی نماینده متولی در امور مربوط به صندوق

۱۷- اعلام راه‌اندازی سایت صندوق که با نمونه‌های مورد تأیید سازمان فرابورس مطابقت دارد.

 

 مدارک لازم برای ثبت صندوق سرمایه‌گذاری
مدارک لازم برای ثبت صندوق سرمایه‌گذاری

 

مراحل ثبت صندوق سرمایه‌گذاری

 

 • کسب مجوزهای لازم

در حالت کلّی مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود. ولی اگر سرمایه‌گذاری قرار باشد با مشارکت بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری تأسیس شود دریافت مجوز از بانک مرکزی نیز الزامی است.

 • ارائه طرح اساس‌نامه و سایر مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها

برای ثبت قانونی صندوق سرمایه‌گذاری باید مجوز پذیره‌نویسی از اداره ثبت شرکت ‌ها دریافت شود. برای دریافت این مجوز باید طرح اساس‌نامه و سایر مدارک درخواستی اداره ثبت ارائه شود.

 • سرمایه‌گذاری مؤسسان

هر صندوق سرمایه‌گذاری دارای تعدادی واحد سرمایه‌گذاری ممتاز است. این واحدها باید به ارزش مبنا یعنی ۱۰۰ هزارتومان خریداری شده و به حساب شرکت واریز شود. در واقع این واحدها همان هزینه تأسیس صندوق است که توسط مؤسسین پرداخت می‌شود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در اساس‌نامه صندوق تعیین می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز غیر قابل ابطال و قابل انتقال به غیر هستند.

خرید مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که واحد سرمایه‌گذاری عادی نامیده می‌شوند از طریق پذیره‌نویسی صورت می‌گیرد. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل ابطال و غیر قابل انتقال به غیر هستند.

 • تشکیل مجمع عمومی

پس از خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز توسط مؤسسین، اوّلین مجمع عمومی صندوق تشکیل می‌شود. در این مجمع اساس‌نامه و امیدنامه صندوق به تأیید و تصویب تمام مؤسسین می‌رسد. سپس اوّلین ارکان اداره صندوق نیز انتخاب می‌شوند.

 • پذیره‌نویسی اوّلیه صندوق

در صورت تأیید موارد فوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی اوّلیه با شرایط زیر آغاز می‌شود.

 • هزینه خرید واحدهای سرمایه‌گذاری به ارزش مبنا باید نقداً پرداخت شود.
 • باید دوره زمانی مشخص و محدودی برای پذیره‌نویسی تعیین شود.
 • اگر در مدّت تعیین شده تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی شده به حداقل میزانی که در امیدنامه پیش‌بینی شده بود نرسد؛ پذیره‌نویسی برای یک دوره دیگر تمدید می‌شود.
 • ظرف دو روز کاری باید گزارش پذیره‌نویسی توسط مدیر صندوق به مدیر و متولی ارائه شود.
 • اگر حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی نشده باشد باید پس از ارسال گزارش به سازمان بورس، ظرف مدّت ۵ روز مبالغ پرداختی عودت داده شود.
 • اگر حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی شده باشد، تأییدیه بانک و مدیر ثبت باید برای دریافت مجوز به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود.
 • تکمیل فرایند پذیره‌نویسی و اقدام به دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس
 • انجام آخرین مراحل ثبت صندوق و انتشار آگهی تأسیس در روزنامه رسمی.

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان