ثبت شرکت نسبی ، مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی

 

ثبت شرکت نسبی
ثبت شرکت نسبی

 

ثبت شرکت نسبی

 

در ثبت شرکت نسبی ماده ۱۸۳ قانون تجارت تعریف مشخصی برای شرکت نسبی ارائه شده است. مطابق این ماده اگر دو یا چند نفر یک شرکت تجاری تأسیس نمایند که در آن مسئولیت هریک از اعضای شرکت به نسبت سرمایه آنها باشد، این شرکت یک شرکت نسبی خواهد بود.

بنابراین در شرکت نسبی اگر زمانی دارایی شرکت برای پرداخت قروض شرکت کافی نباشد؛ هریک از شرکا به نسبت سرمایه خود موظف به پرداخت قروض شرکت است.

 

مقایسه شرکت نسبی و شرکت تضامنی

 

شباهت‌ها:

 • شرکت تضامنی و شرکت نسبی هر دو جزو شرکت‌های اشخاص هستند
 • شرکت تضامنی و نسبی هر دو جزو شرکت‌های تجاری هستند.
 • تعیین نام شرکت تضامنی و شرکت نسبی قواعد مشابهی دارد.

تفاوت‌ها:

 • شرکت تضامنی در تمام دنیا وجود دارد ولی شرکت نسبی تنها در قوانین ایران وجود دارد.
 • در شرکت تضامنی تمام اعضای شرکت در برابر تمام قروض احتمالی شرکت مسئولیت یکسانی دارند. در شرکت نسبی هریک از اعضای شرکت به نسبت سهم خود در سرمایه شرکت مسئولیت دارد.

این موضوع به این معناست که به عنوان مثال دو نفر با سهم یکسان ۵۰ % یک شرکت نسبی ثبت نمایند؛ در صورت انحلال شرکت هریک از آن دو نفر مسئولیت پرداخت ۵۰ % بدهی شرکت را بر عهده دارد.

 

تعیین نام شرکت نسبی

 

قواعد کلی انتخاب نام شرکت مبنی بر فارسی و معنادار بودن اسم است. علاوه بر آن، نام شرکت نسبی باید:

 • عنوان “شرکت نسبی” به کار رود.
 • حداقل نام یکی از شرکا ذکر شود.
 • در صورتی که نام تمام شرکا در نام شرکت ذکر نشده از عناوینی مانند “شرکا” یا “برادران” استفاده شود.

 

ارکان شرکت نسبی

از مجموعه قوانین مرتبط با شرکت نسبی می‌توان گفت شرکا و مدیر شرکت، ارکان شرکت نسبی هستند. مدیر شرکت نسبی باید توسط شرکا انتخاب شود. مدیر شرکت نسبی می‌تواند از میان شرکا و یا خارج از آنها انتخاب شود. مسئولیت حقوقی مدیر شرکت نسبی مانند مسئولیت یک وکیل است.

 

شرایط ثبت شرکت نسبی

 

 • حداقل باید دو نفر برای تأسیس شرکت نسبی شریک شوند.
 • باید بین اعضای شرکت، شرکت‌نامه رسمی منعقد شود.
 • باید اساس‌نامه‌ای برای شرکت تنظیم شده و توسط تمام اعضا تأیید شود.
 • سرمایه نقدی شرکت نسبی باید تماماً در حساب شرکت پرداخت شود.
 • سرمایه غیرنقدی شرکت نسبی نیز باید پس از ارزیابی کارشناسی تحویل داده شود.
 • در اساس‌نامه شرکت نسبی نحوه اداره امور شرکت مشخص می‌شود.
 • برای شرکت نسبی می‌توان شرکت‌نامه و اساس‌نامه را با هم ترکیب کرده و یک قرارداد رسمی تنظیم کرد.
 • در شرکت نسبی هیچ‌یک از اعضای شرکت نمی‌تواند بدون رضایت تام اعضای شرکت، سهم خود را منتقل کند.

 

مزایا و معایب شرکت نسبی

 • در شرکت نسبی هریک از اعضای شرکت به نسبت سهم خود در سود و ضرر شرکت سهیم خواهد بود.
 • در اساس‌نامه شرکت نسبی می‌توان نوع شراکت اعضای شرکت را به گونه‌ای دیگر (نه به میزان سهم ایشان در سرمایه شرکت) تعیین کرد.
 • اگر در اساس‌نامه شرکت نسبی شرایط متفاوتی برای نوع شراکت اعضا تعیین شود این امر در برابر شخص ثالث اعتباری ندارد. به عبارت دیگر در صورت انحلال شرکت، مسئولیت هریک از اعضای شرکت در قبال پرداخت بدهی شرکت به اندازه سهم او در سرمایه شرکت می‌باشد.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی

 

 • تقاضانامه با امضای تمام اعضای شرکت (در دو نسخه)
 • شرکت‌نامه با امضای تمام اعضای شرکت (در دو نسخه)
 • اساس‌نامه با امضای تمام اعضای شرکت (در دو نسخه)
 • فرم انتخاب نام شرکت
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع مربوطه (در صورتی که فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد)
 • تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت اعضای شرکت و مدیران شرکت
 • اصل گواهی عدم سوء‌پیشینه تمام اعضای شرکت
 • صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین (در دو نسخه)
 • صورت‌جلسه هیئت مدیره (در دو نسخه)
 • اصل وکالت‌نامه (در صورتی که امور ثبت شرکت را یک وکیل دنبال می‌کند)

 

مراحل ثبت شرکت نسبی

 

در سال‌های اخیر ثبت شرکت نیز دچار تغییرات مثبتی شده است. مهم‌ترین این تغییرات تبدیل مراجعات حضوری به مراجعات از راه دور و اینترنتی است. برای ثبت یک شرکت از جمله ثبت شرکت نسبی باید مراحل زیر طی شود:

 • به سامانه اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید.
 • در این سامانه فرم‌های مورد نظر را تکمیل نموده و به همراه مدارک لازم ارسال کنید.
 • کارشناسان اداره ثبت شرکت‌ها به بررسی مدارک می‌پردازند.
 • در صورت وجود نقص در مدارک از طریق سامانه اینترنتی اطلاع‌رسانی می‌شود.
 • پس از تأیید مدارک و اخذ کد پذیرش باید اصل تمام مدارک به اداره ثبت شرکت ‌ها ارسال شود.
 • ارسال مدارک از طریق اداره پست و با استفاده از پاکت‌های مخصوص اداره ثبت شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
 • شماره مرسوله پستی نیز در سامانه اداره ثبت شرکت ‌ها وارد می‌شود.
 • پس از تأیید نهایی، متقاضی یا وکیل قانونی او برای انجام مراحل پایانی ثبت شرکت به این اداره فراخوانده می‌شوند.
 • درج آگهی تأسیس شرکت، آخرین مرحله ثبت شرکت نسبی محسوب می‌شود.

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان