ثبت شرکت مرتبط با شهرداری ، مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مرتبط با شهرداری

ثبت شرکت مرتبط با شهرداری
ثبت شرکت مرتبط با شهرداری

 

ثبت شرکت مرتبط با شهرداری

 

در ثبت شرکت مرتبط با شهرداری شرح وظایف شهرداری در محدوده اداره شهر به عنوان یک اجتماع کوچک و مؤثر است. تناسب و وقار اجزای شهر به نحوی که نمای ظاهری شهر جلوه‌ای تماشایی و دلپذیر داشته باشد؛ نتیجه اقدامات شهرداری است. در راستای بهبود کیفی خدمات و ایجاد رقابت سالم، فضای کار برای فعالیت بخش خصوصی در این زمینه فراهم است. افراد علاقمند می‌تواند با ثبت شرکت مرتبط با شهرداری در اجرای پروژه‌های شهری مشارکت کنند. در بیشتر موارد، شهرداری‌ها از مشارکت و همکاری با شرکت‌های خدماتی استقبال می‌کنند.

طراحی و اجرای فضای سبز شهری یکی از مواردی است که معمولاً به شرکت‌های خصوصی سپرده می‌شود. هر فضای سبز یا مجموعه گیاهی که تحت مدیریت بشر قرار دارد با عنوان فضای سبز شهری شناخته می‌شود. هدف از اجرای فضای سبز ایجاد اثرات اجتماعی و زیست محیطی در جامعه است. به عبارت دیگر برای ایجاد و نگهداری فضای سبز مؤثر باید شرایط اقلیمی، اجتماعی و زیست محیطی لحاظ گردد. در زمینه فضای سبز شهری تنوع و گستردگی فراوانی وجود دارد که امکان ورود به این عرصه را فراهم می‌سازد. فضای سبز شهری به طور کلی در یکی از گروه‌های زیر قرار می‌گیرد.

 • فضای سبز عمومی: فضای سبز شهری که در اختیار عموم مردم قرار دارد.
 • فضای سبز نیمه‌عمومی: این نوع فضای سبز از لحاظ زیستی برای شهر اهمّیّت دارد ولی افرد محدودتری از آن بهره‌مند می‌شوند.
 • فضای سبز خیابانی: هرگونه فضای سبز که در معابر شهری تعبیه می‌شود در این دسته قرار می‌گیرد.

ارائه خدمات شهری زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است. شهرداری‌ها برای انتخاب شرکت خدماتی به عنوان پیمانکار شهرداری عوامل گوناگونی را در نظر می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، اعتبار شرکت خدماتی است. اوّلین گام برای کسب اعتبار در هر زمینه‌ای دریافت مجوزهای قانونی برای فعالیت است. ثبت شرکت مرتبط با شهرداری اوّلین گام مؤثر برای شروع همکاری با شهرداری است.

 

موضوع فعالیت شرکت‌های خدمات شهری

 

 • طراحی، اجرا و نگهداری پروژه‌های فضای سبز
 • طراحی و اجرای پروژه‌های محوطه‌سازی و زیباسازی شهری
 • انجام امور خدماتی شهری مانند نظافت و رنگ‌آمیزی مبلمان شهری و تسطیح اراضی
 • اجرای طرح‌های بازیافت

 

شرایط ثبت شرکت مرتبط با شهرداری

 

در اداره ثبت شرکت‌ها فارغ از نوع فعالیت شرکت، باید قالبی برای ثبت شرکت انتخاب شود. البته نوع فعالیت شرکت در  تعیین قالب شرکت بی‌تأثیر نیست. برای ثبت شرکت مرتبط با شهرداری می‌توان از دو قالب ثبت شرکت سهامی خاص و یا ثبت شرکت با مسئولیت محدود استفاده کرد.

لازم به ذکر است اگر هدف شما از ثبت شرکت مرتبط با شهرداری، ثبت شرکت پیمانکار فضای سبز باشد باید شرایط زیر را در نظر بگیرید. برای ثبت شرکت پیمانکار فضای سبز باید در اساس‌نامه شرکت، نوع فعالیت، عملیات کشاورزی و فضای سبز معرفی شود. برای ثبت شرکت پیمانکار فضای سبز حداقل ۵۱ درصد اعضای هیئت مدیره دارای مدرک مرتبط با کشاورزی باشند. در ضمن، رتبه‌بندی شرکت پیمانکار فضای سبز که توسط سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری صادر می‌شود اعتبار یک ساله دارد.

 

شرایط ثبت شرکت مرتبط با شهرداری
شرایط ثبت شرکت مرتبط با شهرداری

 

ثبت شرکت مرتبط با شهرداری در قالب شرکت سهامی خاص

 

در هر شرکت سهامی خاص، تمام سرمایه شرکت توسط مؤسسین تأمین گشته و به صورت سهام مشخص، بین اعضا تقسیم می‌شود. ویژگی بارز شرکت سهامی خاص این است که مسئولیت هریک از اعضای شرکت محدود به میزان سهام و مبلغ اسمی اوست. برای ثبت شرکت سهامی خاص باید حداقل سه نفر به عنوان سهامدار معرفی شوند. برای ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز سهامی خاص باید شرایط زیر لحاظ شود:

 • معرفی حداقل سه نفر به عنوان سهامدار و دو نفر به عنوان بازرس شرکت
 • وجود حداقل سرمایه برای شرکت سهامی خاص مطابق قانون
 • پرداخت حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت
 • تکمیل فرم انتخاب نام شرکت مطابق قانون

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز سهامی خاص عبارتند از:

 

 • مدارک احراز هویت تمامی اعضای شرکت
 • مدارک تحصیلی و سوابق کاری اعضای شرکت
 • گواهی عدم سوء‌پیشینه برای تمام اعضای شرکت
 • اساس‌نامه شرکت با امضای تمام سهام‌داران
 • صورت‌جلسه مجمع مؤسسین شرکت
 • تکمیل و ارسال فرم تقاضانامه ثبت شرکت

 

ثبت شرکت مرتبط با شهرداری در قالب شرکت با مسئولیت محدود

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود زمانی معنا می‌یابد که هریک از اعضای شرکت به نسبت سرمایه خود مسئولیت درقبال شرکت را می‌پذیرد. این امر در زمانی اهمّیّت پیدا می‌کند که مراجع قانونی در پی یافتن مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

برای ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز با مسئولیت محدود باید شرایط زیر لحاظ شود:

 • معرفی خداقل دو نفر به عنوان سرمایه‌گذار شرکت
 • تعهد پرداخت کل سرمایه شرکت توسط اعضای شرکت
 • وجود حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود مطابق قانون
 • تکمیل فرم انتخاب نام شرکت

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز سهامی خاص عبارتند از:

 • مدارک احراز هویت تمامی اعضای شرکت
 • مدارک تحصیلی و سوابق کاری اعضای شرکت
 • گواهی عدم سوء‌پیشینه برای تمام اعضای شرکت
 • اساس‌نامه شرکت با امضای تمام شرکا
 • صورت‌جلسه مجمع مؤسسین شرکت
 • تکمیل و ارسال فرم تقاضانامه ثبت شرکت با امضای تمام شرکا

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مرتبط با شهرداری
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مرتبط با شهرداری

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان