ثبت شرکت مختلط سهامی ، مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی

ثبت شرکت مختلط سهامی
ثبت شرکت مختلط سهامی

 

ثبت شرکت مختلط سهامی

 

ثبت شرکت مختلط سهامی را می‌توان ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی توصیف کرد. بنابراین شرکای شرکت مختلط سهامی دو گروه هستند.

 • شرکای ضامن
 • این افراد سرمایه‌گذار اصلی شرکت هستند.
 • هدف شریک ضامن از شراکت، افزایش سرمایه خود است.
 • شریک ضامن برای تأمین سرمایه لازم برای تجارتی خاص با تعدادی سهام‌دار شریک می‌شود.
 • در شرکت مختلط سهامی، شریک یا شرکای ضامن، تمام فعالیت‌ها و تعهدات شرکت را ضمانت می‌کند.
 • در اتخاذ تصمیمات و مدیریت امور شرکت نیز رأی و نظر شرکای ضامن ارجحیت دارد.
 • شرکای سهام‌دار
 • شرکای سهامی در شرکت تضامنی برای تأمین سرمایه مورد نیاز برای تجارتی خاص شریک می‌شوند.
 • شراکت در سود حاصل از تجارت دلیل حضور شرکای سهامی در شرکت است.
 • اختیارات و مسئولیت شرکای سهام‌دار دقیقاً مطابق شرکت‌های سهامی است.
 • شرکای سهامی به اندازه سهمی که در سرمایه شرکت دارند در سود و یا بدهی شرکت سهیم هستند.

 

انتخاب نام شرکت سهامی مختلط

 

در اوّلین مراحل ثبت شرکت باید چندین نام برای شرکت به ترتیب اولویت انتخاب شود. قواعد کلّی انتخاب نام شرکت بر فارسی و معنادار بودن آن تأکید دارد. رعایت سه سیلاب و عدم تکراری بودن نیز از دیگر قواعد کلی انتخاب نام شرکت است. علاوه بر آن، برای انتخاب نام شرکت سهامی مختلط موارد زیر نیز باید لحاظ شود:

 • عنوان “سهامی مختلط” در نام شرکت وجود داشته باشد.
 • حداقل نام یکی از شرکای ضامن در نام شرکت ذکر شود.
 • در صورت وجود چندین شریک ضامن اگر نام آنها در نام شرکت نباشد باید از عناوینی چون “شرکا” “برادران” “دوستان” و “دیگران” در نام شرکت استفاده شود.

 

شرایط ثبت شرکت مختلط سهامی

 

برای ثبت شرکت سهامی مختلط باید موارد زیر لحاظ گردد:

 • در شرکت سهامی مختلط، حضور دو گروه شریک ضامن و سهام‌دار الزامی است. از این رو شرکت سهامی مختلط حداقل با یک شریک ضامن و چند شریک سهام‍‌‌دار تشکیل می‌شود.
 • در این مرحله موضوع فعالیت شرکت باید مشخص شود. هیچ محدودیت خاصی برای فعالیت تجاری شرکت سهامی مختلط وجود ندارد.
 • فرم تعیین نام شرکت با انتخاب ۵ نام به ترتیب اولویت تکمیل گردد.
 • تنظیم یک شرکت‌نامه رسمی که تمام اعضای شرکت آن را تأیید و امضا کنند.
 • تنظیم اظهارنامه که تمام اعضای شرکت آن را تأیید و امضا کنند.
 • تدوین اساس‌نامه شرکت برای تعیین نحوه فعالیت و اداره امور شرکت که باید به تأیید تمام اعضا برسد.
 • اعضای شرکت باید برای پرداخت سرمایه شرکت تعهد داده و حداقل یک سوم سرمایه در حساب شرکت واریز شود.
 • در مورد سرمایه‌های غیرنقدی، باید ارزیابی و تقویم این موارد توسط کارشناس دادگستری انجام شود. تمام شرکا اعم از سهامی و ضامن باید این ارزیابی را تأیید نمایند.
 • میزان دقیق سهم هریک از شرکا از سرمایه شرکت نیز باید مشخص گردد.
 • مجمع عمومی مؤسسین شرکت با حضور تمام شرکا باید تشکیل شود.
 • در مجمع عمومی باید اعضای هیئت مدیره و افراد دارای حق امضا مشخص شوند.

لازم به ذکر است مدیریت شرکت مختلط سهامی بر عهده شرکای ضامن می‌باشد. شرکای سهامی می‌توانند برای نظارت بر عملکرد شرکت و نحوه تقسیم سود و زیان از بازرسین شرکت استفاده کنند. به عبارت دیگر مسئولیت اداره شرکت بر عهده شرکای ضامن و مسئولیت نظارت بر امور شرکت بر عهده شرکای سهامی می‌باشد. البته در صورت رضایت شرکای ضامن انتخاب مدیر شرکت از میان شرکای سهامی نیز امکان‌پذیر است.

 • تشکیل اوّلین جلسه هیئت مدیره

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی
مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی

 

 • شرکت‌نامه در دو نسخه
 • اساس‌نامه شرکت در دو نسخه
 • اسامی اعضا و مدیران شرکت
 • مدارک احراز هویت تمام اعضای شرکت
 • گواهی عدم سوء‌پیشینه برای تمام اعضای شرکت
 • گواهی مدیر شرکت مبنی بر پرداخت حداقل یک سوّم سرمایه شرکت
 • گواهی مدیر شرکت مبنی بر تسلیم سرمایه غیر نقدی
 • صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین

 

نحوه ثبت شرکت مختلط سهامی

 

روال اداری ثبت شرکت ‌ها برای هر نوع شرکت یکسان است. ابتدا باید با مراجعه به سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت‌ها تقاضای ثبت شرکت ارائه شود. در همان سامانه تکمیل فرم‌ها و ارسال مدارک درخواستی به صورت اینترنتی صورت می‌گیرد. این مدارک توسط کارشناسان اداره ثبت شرکت ‌ها بررسی می‌شود. اگر نقصی در مدارک وجود داشته باشد باید در اسرع وقت اصلاح و تکمیل گردد.

پس از تأیید مدارک توسط کارشناسان، کد پذیرش برای متقاضی ارسال می‌شود. در این مرحله باید اصل مدارک از طریق پست برای اداره ثبت شرکت ‌ها ارسال شود. با مراجعه به یکی از دفاتر پستی باید از متصدی مربوطه پاکت مخصوص اداره پست درخواست شود. مدارک تنها از طریق این پاکت‌ها باید ارسال شوند. سپس شماره مرسوله پستی نیز در سامانه اینترنتی وارد می‌شود. پس از تکمیل و تأیید پرونده، اداره ثبت شرکت از متقاضی یا وکیل قانونی او می‌خواهد با حضور در اداره ثبت شرکت ‌ها آخرین مراحل کار را به صورت حضوری انجام دهند. چاپ آگهی تأسیس شرکت مختلط سهامی در روزنامه کثیرالانتشار آخرین مرحله از ثبت شرکت مختلط سهامی است.

 

3/5 - (2 امتیاز)
مشاوره رایگان