ثبت شرکت سهامی عام ، مدارک لازم برای اظهارنامه شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام
ثبت شرکت سهامی عام

 

ثبت شرکت سهامی عام

 

ثبت شرکت سهامی عام در انواع شرکت سهامی در قانون تجارت دارای تعریف خاصی هستند. شرکت سهامی عام، شرکتی است که مؤسسین آن بخشی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به عامه مردم تأمین می‌کنند. بنابراین درفرایند ثبت شرکت سهامی عام مرحله پذیره‌نویسی نیز افزوده می‌شود.

 

شرایط ثبت شرکت سهامی عام

 

 • حداقل ۵ شریک و ۵ نفر اعضای هیئت مدیره برای تأسیس شرکت سهامی عام ضروری است.
 • سرمایه شرکت سهامی عام باید حداقل پنج میلیون ریال باشد. اگر زمانی سرمایه شرکت به کمتر از این میزان کاهش یابد باید مؤسسین شرکت ظرف مدّت یک سال آن را جبران نمایند. در غیراین‌صورت هر ذینفعی می‌تواند با مراجعه به دادگاه حکم انحلال شرکت را دریافت کند.
 • مؤسسین شرکت سهامی عام باید حداقل ۲۰ % سرمایه شرکت را تأمین کنند.
 • یک سوم مبلغ فوق باید توسط مؤسسین به صورت نقدی در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس واریز شود.
 • اصل رسید بانکی پرداخت سرمایه باید به انضمام اظهارنامه شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود.
 • در صورتی که بخشی از سرمایه شرکت غیر نقد باشد. در همان بانک باید اسناد مالکیت تودیع شده و گواهی بانکی آن دریافت شود.
 • فروش سهام شرکت سهامی عام تنها از طریق پذیره‌نویسی صورت می‌گیرد.
 • اظهارنامه، طرح اساس‌نامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی باید به اداره ثبت شرکت ‌ها تحویل داده شود.

 

مدارک لازم برای اظهارنامه شرکت سهامی عام
مدارک لازم برای اظهارنامه شرکت سهامی عام

 

مدارک لازم برای اظهارنامه شرکت سهامی عام

 

 • فرم انتخاب نام شرکت
 • تعیین موضوع فعالیت شرکت
 • مدارک احراز هویت اعضای شرکت
 • آدرس دقیق محل سکونت اعضای شرکت
 • تعیین مبلغ سرمایه شرکت
 • گواهی پرداخت سرمایه نقدی و تودیع سرمایه غیر نقدی به تفکیک
 • میزان تعهد هریک از مؤسسین و گواهی پرداخت بانکی توسط ایشان
 • تعیین تعداد سهام با نام و بی‌نام شرکت
 • در صورتی که سهام ممتاز نیز در نظر گرفته شده تعداد سهام ممتاز و خصوصیات آنها باید اعلام شود.
 • آدرس دقیق محل شرکت
 • اعلام مدّت زمان تشکیل شرکت

پس از تکمیل اظهارنامه شرکت، تمام اعضای شرکت باید آن را تأیید کنند سپس این اظهارنامه به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود.

 

شرایط پذیره‌نویسی شرکت سهامی عام

 

اعلامیه پذیره‌نویسی همان آگهی دعوت از مردم برای خرید سهام شرکت است. در طرح اعلامه پذیره‌نویسی باید موارد زیر وجود داشته باشد:

 • نام شرکت
 • موضوع شرکت و زمینه‌های فعالیت شرکت
 • آدرس محل شرکت و شعبه‌های آن (اگر شعبه‌ای دارد)
 • مدارک احراز هویت مؤسسین شرکت
 • مدارک تحصیلی مؤسسین و سوابق کاری مرتبط با موضوع فعالیت شرکت
 • اگر برای هریک از مؤسسین شرکت، امتیاز خاصی در نظر گرفته شده، علّت و شرایط آن به تفصیل شرح داده شود.
 • تعیین میزان سرمایه تعهد شده و میزان پرداخت شده توسط مؤسسین شرکت
 • ارائه فهرست هزینه‌هایی که تا این مرحله برای تأسیس شرکت توسط مؤسسین شرکت پرداخت شده است.
 • ارائه برآوردی از هزینه‌های باقی‌مانده تا شروع فعالیت شرکت
 • مجوز فعالیت شرکت (در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به دریافت مجوزی از مراجع خاصی دارد)
 • تعیین حداقل تعداد سهامی که پذیره‌نویس باید متعهد شود و میزان مبلغ نقدی که باید پرداخت شود.
 • اعلام شماره حساب بانکی که مبلغ سهام باید به آن واریز شود.
 • تعیین مهلت مشخص برای افرادی که به شرکت در پذیره‌نویسی علاقمند هستند.
 • اعلام این مطلب که اظهارنامه و اساس‌نامه شرکت به اداره ثبت شرکت ‌ها تحویل داده شده است.
 • معرفی روزنامه کثیرالانتشاری که تمام اطلاعیه‌های شرکت از آن طریق اعلام خواهد شد.

 

پذیره‌نویسی شرکت سهامی عام

 

برای اجرای مرحله پذیره‌نویسی باید اقدامات زیر از طرف مؤسسین شرکت و سایر افراد مرتبط صورت گیرد.

 • پس از تطابق مفاد اظهارنامه شرکت با قوانین موجود در اداره ثبت شرکت‌ها اجازه انتشار طرح پذیره‌نویسی صادر می‌شود.
 • طرح پذیره‌نویسی باید هم در جراید و هم در بانکی که برای پذیره‌نویسی تعیین شده منتشر شود.
 • در آگهی منتشر شده باید مهلت زمانی مشخصی برای پذیره‌نویسی تعیین شود.
 • پذیره‌نویسان باید در مهلت تعیین شده با حضور در بانک مزبور، برگ تعهد سهام را در دو نسخه تکمیل کند. یک نسخه به بانک و نسخه دیگر به پذیره‌نویس تعلق دارد.
 • پذیره‌نویسان باید بدانند امضای برگ تعهد سهام به منزله پذیرش اساس‌نامه شرکت و تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی مؤسسین است.

 

مجمع عمومی مؤسسین شرکت سهامی عام

مجمع عمومی از اجزای اصلی شرکت سهامی عام محسوب می‌شود. این مجمع با حضور مؤسسین و پذیره‌نویسان تشکیل می‌شود. پس از پایان مهلت پذیره‌نویسی ظرف یک ماه باید مجمع عمومی مؤسسین تشکیل شود. حضور افرادی که حداقل نیمی از سرمایه شرکت را تأمین کرده‌اند در مجمع عمومی ضروری است. تنها تا سه نوبت برای تشکیل مجمع عمومی مؤسسین شرکت با حضور اعضا فرصت هست.

پس از تشکیل مجمع باید اساس‌نامه شرکت تصویب شده و گروه مدیران و بازرسان شرکت انتخاب شوند.

 

آخرین مرحله ثبت شرکت سهامی عام

 

با تشکیل اوّلین مجمع عمومی، اساس‌نامه شرکت، لیست مدیران و بازرسان، صورت‌جلسه مجمع و سایر مدارک باید به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود. با تأیید مدارک، ثبت شرکت به سرانجام می‌رسد. پیگری روند ثبت شرکت و پرداخت هزینه‌های آن بر عهده هیئت مدیره شرکت است.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان