ثبت شرکت تضامنی ، مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی
ثبت شرکت تضامنی

 

ثبت شرکت تضامنی

 

ثبت شرکت تضامنی کامل‌ترین نوع شرکت‌هاست. مطابق ماده ۱۱۶ قانون تجارت برای تأسیس شرکت تضامنی دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری با مسئولیت تضامنی شریک می‌شوند. مسئولیت تضامنی به این معناست که اگر شرکت گرفتار بدهی شود و اموال شرکت برای پرداخت بدهی شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت در برابر پرداخت کل بدهی شرکت مسئول هستند.

 

ویژگی شرکت تضامنی

 

امروزه در تمام دنیا شرکت تضامنی وجود دارد. اگرچه تأسیس شرکت تضامنی مسئولیت سنگینی بر عهده شرکا قرار می‌دهد. به همین خاطر و در شرایط اقتصادی فعلی تنها افرادی که اعتماد کامل به یکدیگر دارند می‌توانند چنین شرکتی تأسیس کنند. در نتیجه معمولاً اعضای یک خانواده یا دوستان قدیمی برای تأسیس شرکت تضامنی اقدام می‌کنند.

 

انتخاب نام شرکت تضامنی

 

به طور کلی انتخاب نام شرکت‌های تجاری قواعد خاصی دارد. مهم‌ترین نکته ضرورت وجود عبارتی مبنی بر نوع شرکت است. برای تعیین نام شرکت تضامنی:

 • باید عبارت “شرکت تضامنی” در نام شرکت وجود داشته باشد.
 • حداقل نام یکی از شرکا در نام شرکت وجود داشته باشد.
 • در صورتی که نام تمام شرکا در نام شرکت ضامنی ذکر نشد؛ باید از عباراتی نظیر “برادران” یا “شرکا” استفاده شود.
 • در شرکت‌های خانوادگی پس از نام شریک اصلی از عبارت “پسران” یا “برادران” استفاده شود. ذکر نام شریک اصلی تنها در مورد شرکت‌های خانوادگی ضرورت دارد.

 

تنظیم شرکت‌نامه برای تشکیل شرکت تضامنی

برای تشکیل شرکت تضامنی باید بین اعضای شرکت یک شرکت‌نامه رسمی مطابق شرایط زیر منعقد شود.

 • میزان مشارکت، وظایف، اختیارات و حقوق هریک از اعضا در آن مشخص شود.
 • شرکت‌نامه باید به صورت یک سند رسمی تنظیم شود.
 • شرکت‌نامه باید در اداره ثبت شرکت‌ ها به ثبت برسد.
 • مفاد شرکت‌نامه پس از ثبت رسمی برای اطلاع عموم، آگهی می‌شود.
 • می‌توان شرکت‌نامه را در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت نمود. ولی در این حالت اعضا باید یک بار در دفتر اسناد رسمی و یک بار در اداره ثبت شرکت ‌ها حق‌الثبت پرداخت کنند.
 • توجّه داشته باشید شرکت‌نامه با اساس‌نامه تفاوت دارد. شرکت‌نامه برای اعلام رضایت شرکا در تشکیل شرکت مطابق شرایط مشخص منعقد می‌شود و برای ثبت هر شرکتی لازم است. اساس‌نامه دستورالعمل سازمانی فعالیت شرکت است که شیوه فعالیت و نحوه مدیریت شرکت در آن مشخص می‌شود. البته در عمل تمام شرکت‌ها برای خود اساس‌نامه نیز تدوین می‌کنند. ولی در شرکت تضامنی ممکن است اعضا با اضافه کردن مواردی در مورد شرایط فعالیت شرکت در شرکت‌نامه از تدوین اساس‌نامه صرف‌نظر کنند.
 • در اداره ثبت شرکت‌ها نمونه شرکت‌نامه صحیح به افراد ارائه می‌شود.

 

موارد مندرج در شرکت‌نامه

بنا به نمونه‌های اداره ثبت شرکت ‌ها حداقل موارد زیر باید در شرکت‌نامه ذکر شود:

نام شرکت، نوع شرکت، موضوع فعالیت شرکت، محل شرکت با آدرس دقیق، اسامی شرکا یا مؤسسین، اطلاعات احراز هویت و نشانی محل سکونت آنها، مبدأ تأسیس شرکت و زمان آن، سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی، میزان سهم شرکا، مدیران شرکت و اختیارات آنها، افرادی که دارای حق امضا هستند، زمان انجام محاسبات شرکت و پرداخت سود، شرایط فسخ شرکت، آدرس شعب شرکت، بازرسان شرکت

 

شرایط ثبت شرکت تضامنی

 

 • عقد قرارداد رسمی مبنی بر نوع همکاری و توافق بین شرکا
 • تهیه اساس‌نامه شرکت برای تعیین اصول و شیوه فعالیت شرکت
 • پرداخت سرمایه نقدی توسط شرکا در حساب شرکت
 • ارزیابی رسمی سرمایه غیر نقدی و تسلیم آن به شرکت
 • در شرکت تضامنی هیچ یک از اعضا نمی‌تواند سهم خودرا منتقل کند مگر با رضایت تمام اعضای شرکت.
 • تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نشده، مجموعه شرکت مسئول پرداخت مطالبات طلبکاران است.
 • در صورت انحلال شرکت، طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکا مراجعه کنند.
 • حتّی اگر بدهی شرکت از میزان سرمایه یکی از شرکا بیشتر باشد باز هم او در قبال این بدهی مسئول است.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی
مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

 

برای ثبت شرکت تضامنی لازم است موارد زیر به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه شود:

 • تقاضانامه تکمیل و امضا شده توسط اعضای شرکت (دو نسخه)
 • شرکت‌نامه تأیید شده توسط اعضای شرکت (دو نسخه)
 • اساس‌نامه تأیید شده توسط اعضای شرکت (دو نسخه)
 • اصل مجوز فعالیت شرکت (در مواردی که فعالیت شرکت نیاز به اخذ مجوز دارد)
 • کپی برابر اصل مدارک احراز هویت اعضای شرکت
 • اصل گواهی عدم سوء‌پیشینه اعضای شرکت
 • فرم تکمیل شده نام شرکت و فیش واریزی آن
 • صورت‌جلسه هیئت مدیره (دو نسخه)
 • صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین (دو نسخه)
 • اصل وکالت‌نامه (در صورتی که یک وکیل مراحل ثبت شرکت را دنبال می‌کند)

 

نکات ثبت شرکت تضامنی

 

 • حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تضامنی بر خلاف شرکت سهامی در قانون تعیین نشده است.
 • اگر در اساس‌نامه شرکت در مورد تضامن اعضای شرکت، قاعده‌ای بر خلاف قانون تجارت تصویب شود؛ این امر تنها بین شرکا تأثیرگذار است و در قبال شخص ثالث بی‌اثر است.
 • انحلال شرکت تضامنی طبق ماده ۲۰۰ قانون تجارت باید در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان