شرایط تغییرات شرکت با آگهی دعوت

 

تغییرات شرکت با آگهی ثبت دعوت
تغییرات شرکت با آگهی ثبت دعوت

 

تغییرات شرکت با آگهی ثبت دعوت

 

طبق قوانین مذکور در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، شرکت هایی که به هر نحوی و در هر نوعی ( شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) به صورت رسمی در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده اند موظف هستند تمام جزئیات مربوط به شرکت را تعیین کرده و ثبت کنند. طبق این مفاد از قانون تجارت تمامی اعمالی که مربوط به سهامداران شرکت است از جمله تغییر در تعداد سهامداران، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، تغییر فعالیت شرکت و … باید به صورت رسمی ثبت شوند. هدف از این قانون جلوگیری از خود مختاری رئیس شرکت و تضییع حقوق کارکنان و سهامداران شرکت است. البته این تغییرات در حدودی قابل قبول خواهند بود که، در عنوانی که شرکت تحت قوانین آن به ثبت رسیده است تغییر ایجاد نکنند.

در واقع تغییرات مذکور باید در حدود فعالیت عنوان رسمی شرکت و به صورت کاملا قانونی باشند.همانطور که گفتیم قانون تجارت روشی را جهت پیشگیری از تضییع حقوق سهامداران و اشخاص حقیقی شرکت پیش بینی کرده که آگهی دعوت نام دارد. منظور از آگهی دعوت سند یا اعلامیه ای است در مجمع عمومی شرکت در حضور سهامداران به تصویب رسیده است. به طور کلی در روزنامه های کثیر الانتشار رسمی، بخشی جهت ثبت آگهی های مربوط به شرکت قرار داده شده است.

طبق ماده ۹۷ لایحه قانون تجارت، تغییراتی که در مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی شرکت اعمال شده است به ۲ شیوه قابل تنظیم است. شرکت های سهامی عام در اعلامیه پذیره نویسی و شرکت های سهامی خاص در صورت جلسه شرکت تغییرات مورد نظر را ثبت می کنند. به دنبال آن این آگهی تحت عنوان آگهی دعوت شرکت در روزنامه منتشر می شود.

 

مواردی که در اعمال تغییرات شرکت با آگهی دعوت بایستی رعایت شود:

  • در صورتی که تعدادی از افراد ذینفع شخص حقوقی، در مجمع عمومی حاضر نباشند، باید تمام مقررات قانونی جهت اطلاع آن ها از تغییرات جدید رعایت شود.
  • نوع مجمعی که در حال تشکیل است باید در آگهی ذکر شود.
  • مشخصات رسمی شرکت از جمله نوع فعالیت، شماره ثبت، کد ملی شرکت و … باید در این آگهی ثبت شوند.
  • آگهی دعوت در حین تنظیم باید حتما شامل یک مقام دعوت کننده شود. این مقام در پایان حتما باید سربرگ شرکت را به عنوان مقام دعوت کننده امضا کند.
  • در نهایت آگهی آماده انتشار در روزنامه رسمی خواهد بود.

 

تغییرات شرکت در غیاب اعضا
شرایط تغییرات شرکت در غیاب اعضا

 

تغییرات شرکت در غیاب اعضا

 

یکی از مسائل بسیار مهم بعد از موضوع ثبت تغییرات شرکت با آگهی دعوت، موضوع تغییرات شرکت در غیاب اعضا است. طبق مفاد قانون تجارت برای قانونی تلقی شدن تصمیم های گرفته شده در شرکت و تغییراتی که قرار است اعمال شود باید اتفاق نظر اعضای شرکت باشد. بر همین اساس قوانینی در مورد نسبت اعضای مورد نیاز جهت تایید و تصویب موضوع مطرح شده، وضع شده است. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بعد از تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت، باید نیمی از صاحبان سهام شرکت به علاوه ۱ نفر دیگر از سهامداران به موضوع مورد نظر رای مثبت دهند. در غیر این صورت مفاد مذکور به تصویب نمی رسند.
  • در مجمع عمومی فوق العاده شرکت باید حداقل دو سوم از سهامداران کل شرکت به موضوع مطرح شده رای مثبت بدهند تا موضوع تایید شود.
  • برای تشکیل هر کدام از جلسات مذکور باید سهامدارانی که در مجموع بیشتر از نصف سهام شرکت را به خود اختصاص داده اند در جلسه حاضر باشند. در غیر این صورت جلسه ارزش قانونی نخواهد داشت.

 

تغییرات شرکت با انحصار وراثت

 

طبق قوانین مربوط به شرکت ها که در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است، چندین بند در رابطه با تغییرات شرکت با انحصار وراثت ذکر شده است. طبق این قوانین، هنگامی یکی از سهامداران شرکت فوت می کند موضوع انحصار وراثت پیش می آید. شرایط انحصار وراثت در شرکت های سهامی و مسئولیت محدود با یکدیگر متفاوت هستند. طبق جدول زیر هر گاه در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود درج شده باشد، بعد از فوت شریک، شرکت منحل خواهد شد. در غیر این صورت شرکت به همان صورت قبلی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

 

تغییرات شرکت با انحصار وراثت
تغییرات شرکت با انحصار وراثت

 

 

انتقال وراثت در شرکت سهامی عام

در شرکت های سهامی عام فوت یکی از سهامداران منجر به انحلال شرکت نخواهد شد. اموال و سهام آن فرد به صورت قهری به ورثه وی منتقل می شوند.
 

 

 

انتقال وراثت در شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص با فوت یکی از سهامداران شرکت به هیچ وجه منحل نخواهد شد. انتقال سهام متوفی به صورت قهری به ورثه خود خواهد بود. سهامی که منتقل می شوند باید سریعا در میان ورثه تقسیم شوند. ورثه متوفی در جایگاه قائم مقام وظیفه مدیریت سهام او را خواهند داشت.
وظیفه سهامداران و اعضای هیئت رئیسه بعد از فوت یکی از سهامداران شرکت های سهامی عام و خاص سایر سهامداران شرکت با ایجاد صورت جلسه انتقال وراثت مدارک لازم از جمله برگه انحصار وراثت، برگه مالیات بر ارث و مدارک شناسایی وارثین را به اداره ثبت ارسال می کنند.

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان