راهنمای تعیین هیئت مدیره شرکت

 

تعیین هیئت مدیره شرکت
تعیین هیئت مدیره شرکت

 

تعیین هیئت مدیره شرکت

 

برای تشکیل یک شرکت سهامی، همانطور که از نامش پیداست به یک تعداد سهامدار نیاز خواهیم داشت. سهامداران اعضای اصلی شرکت محسوب می شوند زیرا شرکت با سرمایه گذاری آن ها قادر است به فعالیت خود ادامه دهد. طبق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران شرکت های سهامی به ۲ دسته شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم بندی می شوند. طبق مابقی مفاد قانون تجارت، هر کدام از شرکت هایی که به صورت رسمی به ثبت می رسند باید هیئت مدیره داشته باشند. هیئت مدیره هر کدام از شرکت ها از میان سهامداران اصلی شرکت برگزیده می شود. طبق این قانون، هر کدام از سهامداران شرکت که قصد عضویت در هیئت مدیره را دارند باید حداقل یک سهم از سهام شرکت را به خود اختصاص دهند.

 

تعیین هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

 

قبل از تعیین هیئت مدیره شرکت بهتر است بدانید که، بر اساس قانون تجارت تعداد اعضای شرکت های سهامی خاص نباید کمتر از ۵ نفر باشد. ۲ نفر از این افراد به عنوان بازرس شرکت و ۳ نفر دیگر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب می شوند. پس از انتخاب اعضای هیئت رئیسه از طریق رای گیری در میان سهامداران، باید یک نفر به عنوان رئیس اصلی و یک نفر به عنوان نائب رئیس انتخاب شود. رئیس و نائب رئیس شرکت بعد از انتخاب شدن توسط سایر اعضا، موظف هستند شخصی را به سمت مدیر عاملی بگمارند.

 • سهامداران می توانند مدیر عامل شرکت را از میان اعضای هیئت مدیره انتخاب کنند.
 • اگر مدیر عامل به هر دلیلی عزل شود، انجام این کار به عهده هیئت مدیره شرکت است.
 • دامنه اختیارات مدیر عامل را هیئت مدیره شرکت معین می کند.
 • مدیر عامل در محدوده اختیاراتی که توسط اعضای هیئت مدیره به او داده شده حق امضا دارد.
 • مدیر عامل شرکت نمی تواند به صورت هم زمان به عنوان رئیس هیئت مدیره فعالیت کند. مگر به شرطی که سه چهارم اعضایی که حق رای دارند با این موضوع موافق باشند.
 • اعضای هیئت عمومی شرکت موظف به انتخاب چند نفر به عنوان اعضای علی البدل هستند.
 • در زمانی که اعضای اصلی فوت کنند یا دچار بیماری شوند، اعضای علی البدل جایگزین آن ها می شوند.

 

شرایط تمدید و انتخاب هیئت مدیره و بازرسین شرکت
شرایط تمدید و انتخاب هیئت مدیره و بازرسین شرکت

 

شرایط تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت

 

طبق شرایط ذکر شده در بخش فوق، اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی عام و خاص انتخاب می شوند. اما طبق قانون تجارت اعضای منتخب باید بعد از مدت زمان مشخصی تعویض شوند. به این ثبت تغییرات شرکت، به اصطلاح قانونی تمدید هیئت مدیره شرکت گفته می شود. در شرکت های سهامی خاص علاوه بر اعضای هیئت مدیره، حداقل ۲ نفر باید به عنوان بازرس شرکت انتخاب شوند. اعضای هیئت مدیره شرکت هر ۲ سال ۱ بار باید تمدید شوند، اما اعضای بازرسان شرکت هر سال باید تمدید شوند. به این عمل تمدید روزنامه رسمی شرکت هم گفته می شود، زیرا اعضای سابق هم می توانند مجددا تمدید شوند.

برای تمدید اعضای هیئت مدیره و بازرسی، مجمع عمومی عادی شرکت باید تشکیل شود. در این مجمع صورتجلسه تغییرات هیئت مدیره تشکیل می شود. مفاد این صورت جلسه که حاکی از تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت است باید توسط تمامی اعضای تصمیم گیرنده امضا شود. صورت جلسه هایی که امضا شده اند باید به اداره پست فرستاده شوند.

 

انتخاب هیئت مدیره شرکت سهامی خاص
انتخاب هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

 

مراحلی که برای تمدید هیئت مدیره سهامی خاص و تمدید بازرسین شرکت باید طی کنید؟

 • صورتجلسه تمدید شرکت سهامی خاص یا تمدید روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص باید توسط اعضای مجمع عمومی عادی به امضا برسد.
 • تمامی مشخصات شخصی و حقوقی برگزیدگان باید در سامانه ثبت شرکت ها ثبت شوند.
 • مدارک مذکور و صورت جلسه ای که به امضای اعضای شرکت رسیده است باید در سامانه ای که توسط اداره ثبت شرکت ها اعلام شده به ثبت برسد.
 • صورت جلسه ای که به امضای اعضای اصلی شرکت رسیده باید به اداره پست فرستاده شود.
 • کارشناسان و بازرسان اداره پست مدارک ارسال شده را بررسی می کنند.
 • اگر کارشناس مربوطه مدارک ارسال شده را تایید کند متقاضی وارد مرحله ثبت آگاهی می شود.
 • در این مرحله باید هزینه های لازم برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی کشور از طریق وب سایت رسمی روزنامه پرداخت شود.

 

نکاتی که در هنگام تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت باید به آن ها توجه کنید:

 • ماده ۹۹ قانون تجارت در ارتباط با این موضوع می باشد. توجه کنید که مراحل مرتبط با این قانون به درستی طی شوند.
 • در ۴ ماه اولیه سال باید صورت جلسه جدید نگارش شده و به اداره پست و سازمان ثبت شرکت ها تحویل داده شود.
 • برای تشکیل صورت جلسه تمدید روزنامه رسمی شرکت در ماه های بعدی سال، باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود.
 • افرادی که به عنوان اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت معرفی می شوند نباید هیچگونه سوء پیشینه کیفری در سابقه خود داشته باشند.
 • برگزیدگان باید مدارک لازم برای اثبات عدم سوء پیشینه خود را ارائه دهند.

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان