امتیازات امکانات پشتیبانی مشاور با موضوع پژوهش و آموزش

 

امتیازات امکانات پشتیبانی مشاور با موضوع پژوهش و آموزش
امتیازات امکانات پشتیبانی مشاور با موضوع پژوهش و آموزش

 

امتیازات امکانات پشتیبانی مشاور با موضوع پژوهش و آموزش

 

شرکت های مشاوری که متقاضی اخذ رتبه مشاور در گروه های مختلف هستند باید به سامانه تعیین رتبه شرکت های مشاور مراجعه کنند. این سامانه که ساجات نام دارد. توسط سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی، جهت رتبه بندی شرکت های مشاور و پیمانکاری و سایر شرکت های ثبت شده در زمینه امور فنی تاسیس شده است. با توجه به آیین نامه های تعیین رتبه ای که توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده است، شرکت های مشاور برای اخذ رتبه باید در بخش های مختلف شرکت امتیاز کسب کنند. به طور مثال بخش های مختلف یک شرکت مشاور از جمله تیم فنی شرکت، امکانات پشتیبانی شرکت و خدمات شرکت همگی طبق آیین نامه باید امتیازات لازم را دریافت کنند.

به طور کلی شرکت های مشاور در ۳ درجه مختلف رتبه بندی شرکت می شوند. رتبه ۱ بالاترین رتبه اعطایی است و به شرکت هایی که حداکثر امتیازات را کسب کرده اند اعطا می شود. رتبه ۳ نیز پایین ترین رتبه اعطایی به شرکت های مشاور است. در این محتوا قصد داریم تا به تفصیل در مورد امکانات پشتیبانی مشاور صحبت کنیم. جهت اطلاع از امتیاز امکانات پشتیبانی با موضوع پژوهش و آموزش و یادگیری، نحوه محاسبه امتیاز امکانات پشتیبانی مشاور و … تا آخر محتوا با ما همراه باشید.

 

امکانات پشتیبانی مشاور

 

امتیازات ذکر شده در آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران در زمینه امکانات پشتیبانی مشاور

 • طبق امتیازات اعلام شده برای رشته هایی که در جدول گروه ۱ قرار دارند: برای کسب رتبه ۱، ۸۵ امتیاز به امکانات پشتیبانی شرکت مشاور اختصاص داده شده است. برای کسب رتبه ۲، ۶۵ امتیاز به امکانات پشتیبانی شرکت مشاور اختصاص داده شده است. برای کسب رتبه ۳، ۴۰ امتیاز به امکانات پشتیبانی شرکت مشاور اختصاص داده شده است.
 • طبق امتیازات اعلام شده برای رشته هایی که در جدول گروه ۲ قرار دارند: برای کسب رتبه ۱، ۱۲۵ امتیاز به امکانات پشتیبانی شرکت اختصاص داده شده است. برای کسب رتبه ۲، ۹۰ امتیاز به امکانات پشتیبانی اختصاص داده شده است. برای کسب رتبه ۳، ۴۵ امتیاز اختصاص داده شده است.
 • طبق امتیازات اعلام شده برای رشته های جدول گروه ۳: ۱۵۰ امتیاز به امکانات رتبه ۱، ۱۲۰ امتیاز به امکانات رتبه ۲ و ۵۰ امتیاز به امکانات رتبه ۳ اختصاص داده شده است.

 

امتیاز امکانات پشتیبانی با موضوع پژوهش و آموزش به شرح زیر است:

 • سیستم مستند سازی استاندارد، سیستم های MIS, DSS, TQM, QC,QA، مدیریت و تضمین کیفیت= حداکثر ۵۰ امتیاز تعلق می گیرد. به اعضای هر سیستم مستند سازی ۱۰ امتیاز تعلق می گیرد.
 • استراتژی های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدتی که جهت رسیدن به اهداف اعمال می شوند= حداکثر ۱۰ امتیاز تعلق می گیرد.
 • تحصیلات کلاسیک در رشته های مرتبط با مدیریت، افزون بر رشته های فنی مهندسی= حداکثر ۲۰ امتیاز تعلق می گیرد. به ازای هر نفر ۱۰ امتیاز تعلق می گیرد.
 • نظام برنامه ریزی استراتژیک، آموزشی، پروژه و کنترل پروژه = حداکثر ۳۰ امتیاز تعلق می گیرد. به ازای هر نظام برنامه ریزی ۱۰ امتیاز تعلق می گیرد.
 • ساختار سازمانی و تشکیلات اداری منظم= حداکثر ۱۰ امتیاز تعلق می گیرد.
 • طبقه بندی مشاغل شرکت= حداکثر ۱۰ امتیاز تعلق می گیرد.

 

امکانات پشتیبانی مشاور
امکانات پشتیبانی مشاور

 

جدول امتیاز بندی امکانات پشتیبانی برای شرکت مشاور در موضوعات مختلف:

 1. حداکثر امتیازی که به بخش آموزش و پژوهش شرکت تعلق می گیرد ۱۰۰ امتیاز است.
 2. حداکثر امتیازی که به مالکیت دفتر کار تعلق می گیرد ( به ازای هر ۱۰ متر مربع) ۲۵ امتیاز است. یعنی ۰٫۵ امتیاز.
 3. حداکثر امتیازی که به کتابخانه به ازای هر ۱۰۰ عنوان (۲ امتیاز) تعلق می گیرد ۲۰ امتیاز است.
 4. حداکثر امتیازی که به ازای هر رایانه، پلاتر و چاپگر (۲ امتیاز) تعلق میگیرد ۲۰ امتیاز است. البته این امتیاز زمانی اعطا می شود که هر کدام از دستگاه های مذکور قابل استفاده باشند.
 5. حداکثر امتیازی که به ازای عضویت در مجامع حرفه ای بین المللی و داخلی تعلق می گیرد ۲۰ امتیاز است.
 6. حداکثر امتیازی که به ازای تجهیزات ویژه تعلق می گیرد ۲۰ امتیاز است.

 

ریز امتیازاتی که به شرکت های مشاور در موضوع آموزش و پروش تعلق می گیرد:

 • در صورتی که در موضوع آموزش و پرورش دوره های آموزشی کوتاه مدت گذرانده باشند که حداقل ۲ هفته طول بکشد، حداقل ۵ و حداکثر ۲۰ امتیاز دریافت می کنند.
 • در صورتی که در موضوع آموزش و پرورش، دوره آموزشی کوتاه مدت مدیریت گذرانده باشند، حداقل ۵ امتیاز و حداکثر ۱۰ امتیاز دریافت می کنند.
 • اگر در سمینار ها و نشریه های بین المللی مقاله ای ارائه کرده باشند، برای هر مقاله، حداقل ۵ امتیاز و حداکثر ۲۰ امتیاز تعلق می گیرد.
 • اگر مقاله علمی در سمینار ها و نشریات داخلی ارائه داده باشند، حداقل ۵ امتیاز و حداکثر ۵ امتیاز تعلق خواهد گرفت.
 • در صورتی که در تدوین ضوابط و استاندارد های معتبر مشارکت داشته باشند، حداقل ۵ و حداکثر ۵ امتیاز دریافت خواهند کرد.
 • برای ترجمه کتاب و مقاله مرتبط حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۰ امتیاز دریافت خواهند کرد

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان