اخذ رتبه ۳ مشاور مدیریت ، شرایط و مدارک لازم اخذ رتبه ۳ مدیریت

اخذ رتبه 3 مشاور مدیریت
اخذ رتبه ۳ مشاور مدیریت

 

اخذ رتبه ۳ مشاور مدیریت

 

اخذ رتبه ۳ مشاور مدیریت در برنامه‌ریزی و کنترل منابع، پروژه، نیروی انسانی و . . . در هر زمینه‌ای ضروری است. کمترین فایده بررسی و کشف نقاط ضعف و نقاط قوّت سیستم، افزایش بازدهی در آینده است. لذا پس از ثبت شرکت ، شرکت‌های مشاور مدیریت در زمینه‌های تخصصی گوناگون اعم از عمومی، مالی، تولید، بازاریابی و منابع انسانی می‌توانند خدمات کارآمدی در پروژه‌های بزرگ ارائه دهند. بدیهی است در هر زمینه‌ای هرچه دانش، تخصص و سابقه کاری افراد بیشتر باشد نتیجه کار مطلوب‌تر خواهد بود.

از این رو شورطی برای شرکت در مناقصات و معاملات بزرگ دولتی در نظر گرفته شده است. یکی از این شروط، لزوم اخذ رتبه مشاور از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.رتبه مشاور پس از ارزیابی دقیق شرکت‌های مشاور با همکاری متخصصین هر حوزه در بازه ۱ تا ۳ صادر می‌شود. اخذ رتبه ۱ مشاور مدیریت به این معناست که این شرکت موفق به کسب بالاترین امتیاز در حوزه کاری خود شده است.

اخذ رتبه ۳ مشاور مدیریت نیز به این معناست که از نظر متخصصین حوزه مدیریت، شرکت مذکور حداقل شرایط لازم برای احراز صلاحیت را دارا بوده است. در مقام مقایسه، شرکت مشاور مدیریت با رتبه ۳ نیز از بسیاری شرکت‌های رقیب خود جلوتر بوده و با اخذ رتبه و امکان حضور در معاملات مهم، مسیر پیشرفت خود را هموار ساخته است. مضاف بر این که شرکت‌های مشاور می‌توانند با بهبود عوامل امتیازآور خود برای ارتقای رتبه نیز تلاش کنند.

 

شرایط و مدارک لازم اخذ رتبه ۳ مدیریت

 

در نظام رتبه‌بندی قوانین مشخصی برای صدور رتبه تدوین شده است. برای تأیید صلاحیت، شرکت مشاور و اعضای آن باید شرایط عمومی خاصی را دارا باشند که ما در مطلبی با عنوان “اخذ رتبه مشاور” به شرح کامل آن پرداختیم.از لحاظ تخصصی نیز میزان حضور افراد متخصص، سابقه کاری شرکت، امکانات فنی و توانایی مالی شرکت مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد. روشن است که کسب امتیاز بالاتر منوط به دارا بودن تخصص و سوابق بهتر است.

البته محاسبات خاصی برای برآورد امتیاز شرکت صورت می‌گیرد که نسبتاً پیچیده هستند. برای آشنایی دقیق با جزئیات این محاسبات می‌توانید در سایت Sajat.mporg.ir بخش “آیین‌نامه تأیید صلاحیت مشاوران” را مطالعه کنید. در این زمینه کافی است بدانید مهم‌ترین عامل امتیازآور برای شرکت‌های مشاور، تخصص و سوابق حرفه‌ای پرسنل شرکت است. هرچه مدارک تحصیلی، سوابق علمی و حرفه‌ای اعضا در رشته‌های مرتبط با حوزه کاری شرکت باشد امتیاز بالاتری کسب می‌کند.

در همین راستا برای رشته‌های مرتبط با هر حوزه کاری ضریب اولویت خاصی تعیین شده که میزان اثرگذاری آن را مشخص می‌سازد. ما در ادامه رشته‌های مرتبط با حوزه مدیریت و اولویت آنها را معرفی می‌کنیم.

 

آشنایی با ضریب اولویت رشته‌ها در اخذ رتبه ۳ مشاور مدیریت

 

شرکت‌های مشاور مدیریت در پنج حوزه تخصصی زیر فعالیت می‌کنند:

  1.      الف) عمومی
  2.      ب) مالی
  3.      ج) بازاریابی
  4.      د) منابع انسانی
  5.      ه) تولید

 

  • الف) حوزه تخصصی مدیریت عمومی

ضریب اولویت ۱: مدیریت بازرگانی، مدیریت (گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی)، مدیریت(گرایش مدیریت منابع انسانی)، مدیریت اجرایی، MBA، مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، مهندسی صنایع (تحلیل سیستم‌ها)

ضریب اولویت ۲: مدیریت مالی، حسابرسی، مهندسی مالی، مدیریت بازاریابی و بین‌المللی، مدیریت تولید و عملیات، مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع(تولید صنعتی)، تکنولوژی صنعتی، تکنولوژی و تولید، مدیریت (سایر گرایش‌ها)، مهندسی صنایع (سایر گرایش‌ها)

ضریب اولویت ۳: اقتصاد بازرگانی، اقتصاد (سایر گرایش‌ها)

 

  • ب) حوزه تخصصی مدیریت مالی

ضریب اولویت ۱: مدیریت مالی، حسابرسی، مهندسی مالی،

ضریب اولویت ۲: حسابداری، اقتصاد بازرگانی، مدیریت تولید و عملیات، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، MBA، مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، مهندسی صنایع (تحلیل سیستم‌ها)، اقتصاد (سایر گرایش‌ها)

ضریب اولویت ۳: مدیریت بازرگانی، مدیریت (گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی)، مدیریت(گرایش مدیریت منابع انسانی)، مدیریت (سایر گرایش‌ها)، تکنولوژی و تولید، مدیریت بازاریابی و بین‌المللی، مهندسی صنایع(تولید صنعتی)، تکنولوژی صنعتی، مهندسی صنایع (سایر گرایش‌ها)

 

  • ج) حوزه تخصصی مدیریت بازاریابی

ضریب اولویت ۱: مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی و بین‌المللی، مدیریت اجرایی، MBA

ضریب اولویت ۲: اقتصاد بازرگانی، مدیریت تولید و عملیات، مدیریت صنعتی

ضریب اولویت ۳: مدیریت مالی، حسابرسی، مهندسی مالی، حسابداری، مدیریت (گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی)، مدیریت(گرایش مدیریت منابع انسانی)، مدیریت (سایر گرایش‌ها)، مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، مهندسی صنایع (تحلیل سیستم‌ها)، تکنولوژی و تولید، مهندسی صنایع(تولید صنعتی)، تکنولوژی صنعتی، مهندسی صنایع (سایر گرایش‌ها)، اقتصاد (سایر گرایش‌ها)

 

  • د) حوزه تخصصی مدیریت منابع انسانی

ضریب اولویت ۱: مدیریت (گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی)، مدیریت(گرایش مدیریت منابع انسانی)، مدیریت آموزشی، مدیریت آموزش عالی

ضریب اولویت ۲: مدیریت تولید و عملیات، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، MBA ، مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، مهندسی صنایع (تحلیل سیستم‌ها)

ضریب اولویت ۳: اقتصاد بازرگانی، مدیریت بازاریابی و بین‌المللی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، حسابرسی، مهندسی مالی، مدیریت (سایر گرایش‌ها)، تکنولوژی و تولید، مهندسی صنایع(تولید صنعتی)، تکنولوژی صنعتی، مهندسی صنایع (سایر گرایش‌ها)، اقتصاد (سایر گرایش‌ها)، جامعه‌شناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

  • ه) حوزه تخصصی مدیریت تولید

ضریب اولویت ۱: مدیریت تولید و عملیات، مدیریت صنعتی، تکنولوژی و تولید، مهندسی صنایع(تولید صنعتی)، تکنولوژی صنعتی، مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، مهندسی صنایع (تحلیل سیستم‌ها)، مهندسی صنایع (سایر گرایش‌ها)

ضریب اولویت ۲: مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، MBA

ضریب اولویت ۳: مدیریت (گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی)، مدیریت(گرایش مدیریت منابع انسانی)، حسابداری، اقتصاد بازرگانی، مدیریت بازاریابی و بین‌المللی، مدیریت مالی، حسابرسی، مهندسی مالی، مدیریت (سایر گرایش‌ها)، اقتصاد (سایر گرایش‌ها)

 

شرایط و مدارک لازم اخذ رتبه 3 مدیریت
شرایط و مدارک لازم اخذ رتبه ۳ مدیریت

 

مراحل اخذ رتبه ۳ مشاور مدیریت

 

مراحل اوّلیه ثبت تقاضای اخذ رتبه مشاور باید در سامانه Sajat.mporg.ir صورت گیرد. در همین سامانه باید مدارک مورد نظر بارگذاری شده و پس از تأیید برای ارسال پرونده فیزیکی اقدام شود. آخرین مرحله صدور رتبه مشاور با حضور متقاضی در سازمان صورت می‌گیرد.

 

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان