شرایط اخذ رتبه مشاور نقشه برداری زمینی

 

اخذ رتبه مشاور نقشه برداری زمینی
اخذ رتبه مشاور نقشه برداری زمینی

 

اخذ رتبه مشاور نقشه برداری زمینی

 

شرکت های که در سازمان ثبت شرکت ها و یا اداره ثبت، به ثبت می رسند می توانند در زمینه های مختلف از جمله شرکت انفورماتیک، پیمانکاری و مشاور فعالیت کنند. شرکت هایی که تحت عنوان شرکت مشاور به ثبت رسیده اند، می توانند وظیفه نظارت و بازرسی به شرکت ها را داشته باشند. موضوع بسیار مهم در زمینه شرکت های مشاور این است که، باید در زمینه تخصص مذکور در اساسنامه به فعالیت خود ادامه دهند. در غیر این صورت نمی توانند تقاضای اخذ رتبه مشاور را داشته باشند.

نقشه برداری زمینی یکی از شاخه های رشته تخصص های مشترک است. شرکت های مشاوری که قصد دارند در این شاخه از تخصص های مشترک رتبه مشاور دریافت کنند باید بر اساس آیین نامه های صادر شده از جانب نهاد های ذیربط عمل کنند. سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهادی است که وظیفه رتبه بندی شرکت های مشاور را بر عهده دارد. این سازمان با تاسیس برنامه های رتبه بندی و صادر کردن بخشنامه ها و آیین نامه های لازم، متقاضیان را از شرایط موجود آگاه می سازد.

 

اولویت بندی رشته های مشاور نقشه برداری زمینی

 1. رشته مهندسی عمران گرایش نقشه برداری و رشته مهندسی نقشه برداری، رشته مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی= اولویت ضریب ۱
 2. رشته مهندسی عمرا گرایش نقشه برداری و رشته مهندسی نقشه برداری، مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری، مهندسی نقشه برداری گرایش هیدروگرافی = اولویت ضریب ۲
 3. رشته عمران گرایش راه و ساختمان، رشته عمران گرایش سازه، مهندسی نقشه برداری سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور، رشته کارتوگرافی= اولویت ضریب ۳

 

 زمینه فعالیت شرکت های مشاور نقشه برداری

شرکت های متقاضی اخذ رتبه مشاور نقشه برداری زمینی ، انجمن هایی متشکل از گروه رشته های مشترک المنافع هستند که در زمینه نقشه برداری و در انواع گرایش های آن در حال فعالیت هستند.مشاوران متخصص در زمینه نقشه برداری وظیفه طراحی انواع نقشه های توپوگرافی اعم از شهری، روستایی، منطقه ای و نقشه های کاداستر را بر عهده دارند. نقشه برداری و پیاده کردن طرح ها که شامل انتقال خطوط لوله، مسیر ها و انتقال نیرو  می باشد بر عهده آن ها قرار گرفته است.

نقشه های شهری و ثبتی، تهیه پروفیل های طولی و عرضی و از طرفی دیگر تجمیع و افراز زمین را نیز بر عهده دارند. متخصصین نقشه برداری تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی عکسی و همچنین تهیه مدل ارتفاعی رقومی را در مواردی که جمع آوری اطلاعات لازم برای آن زمینی است انجام می دهند. در نهایت با انجام پردازش های کارتوگرافی به تهیه و چاپ محصولات لازم می پردازند.

 

حداقل شرایط امتیاز اخذ رتبه مشاور نقشه برداری زمینی
حداقل شرایط امتیاز اخذ رتبه مشاور نقشه برداری زمینی

 

وظیفه شرکت های مشاور نقشه برداری زمینی

شرکت های مشاور نقشه برداری زمینی به طور کلی وظیفه نظارت و بازرسی بر فعالیت های نقشه برداری را دارند. وظیفه نقشه برداری توپوگرافی اعم از منطقه ای، شهری و تهیه نقشه های کاداستر را بر عهده دارند. نقشه برداری و پیاده کردن طرح هایی در زمینه مسیر ها، خطوط لوله و انتقال نیرو را بر عهده دارند. وظیفه طراحی نقشه های شهری و ثبتی را دارند. پروفیل های طولی و عرضی و نقشه های افراز را طراحی می کنند. نقاط کنترل زمینی و عکسی را طراحی می کنند. مدل های ارتفاعی رقومی را طراحی می کنند، به خصوص در مواردی که جمع آوری اطلاعات آن به روش زمینی است.

شرکت های مشاور نقشه برداری زمینی بعد از ثبت اطلاعات خود در سامانه ساجات منتظر نتایج اولیه رتبه بندی می مانند. همانطور که گفتیم رتبه شرکت مشاور نقش بسیار مهمی در آینده شرکت دارد. هرچقدر که شرکت رتبه بالاتری را کسب کند شانس بیشتری در مناقصات خواهد داشت. یکی از اهداف بسیار مهم شرکت های مشاور شرکت در مناقصات است. شرکت های مشاوری که توانسته اند بالاترین رتبه ها را کسب کنند شانس موفقیت بیشتری در مناقصات دارند. علاوه بر این بیشتر کارفرمایان علاقه دارند که با شرکت های مشاوری همکاری کنند که رزومه و سابقه فعالیت درخشانی دارند. به طور کلی شرکت های مشاور در ۳ درجه رتبه بندی می شوند. رتبه ۱ بالاترین رتبه دریافتی و رتبه ۳ نیز پایین ترین رتبه دریافتی است.

 

اولویت بندی رشته های مورد پذیرش برای مشاور نقشه برداری زمینی

 • رشته هایی که در اولویت اول هستند و ضریب اولویت ۱ دارند= رشته مهندسی نقشه برداری و رشته عمران گرایش نقشه برداری، رشته مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی.
 • رشته هایی که در اولویت دوم هستند و ضریب اولویت ۲ دارند= مهندسی نقشه برداری، مهندسی عمران گرایش نقشه برداری، مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری، مهندسی نقشه برداری گرایش هیدروگرافی.
 • رشته هایی که در اولویت سوم هستند و ضریب اولویت ۳ دارند= رشته های عمران، راه و ساختمان و سازه، مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، مهندسی نقشه برداری سنجش از دور، کارتوگرافی.

 

شرایط اخذ رتبه مشاور نقشه برداری زمینی

 

حداقل شرایط سر گروه حداقل شرایط افراد فنی امتیاز آور
برای اخذ رتبه ۱: یک نفر کارشناس با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در تخصص مورد نظر، از رشته های اولویت ۱٫

امتیاز در نظر گرفته شده: ۱۱۰

 ۱ نفر کارشناس با سابقه کاری ۸  سال در تخصص مورد نظر از رشته های اولویت دو

امتیاز در نظر گرفته شده: ۱۰۵

برای اخذ رتبه ۲: ۱ نفر کارشناس با حداقل ۸ سال سابقه کار در تخصص مورد نظر از رشته های اولویت ۱

امتیاز در نظر گرفته شده: ۱۰۳

۱ نفر کارشناس با ۶ سال سابقه کار مرتبط از رشته های اولویت ۲

امتیاز در نظر گرفته شده: ۹۵

برای اخذ رتبه۳: یک نفر کارشناس با ۵ سال سابقه کار در تخصص مورد نظر،در رشته های اولویت۱

امتیاز در نظر گرفته شده:۹۱

۱ نفر کارشناس با ۵ سال سابقه کار مرتبط، از رشته های اولویت ۲

امتیاز در نظر گرفته شده: ۹۱

حداقل امتیاز اخذ رتبه مشاور نقشه برداری زمینی

 

سایر افراد فنی تجربه کاری پشتیبانی و ساختار مدیریتی امتیاز کل
برای اخذ رتبه ۱:  ۱ نفر کارشناس با ۶ سال سابقه کار مفید در حوزه تخصص مرتبط از رشته های اولویت ۳ امتیاز:۹۵ ۲۰۰امتیاز ۴۰ امتیاز ۳۰۹
برای اخذ رتبه ۲: ۱ نفر کارشناس با ۵ سال سابقه کار در حوزه تخصص مربوطه از رشته هایی با ضریب اولویت ۳

امتیاز: ۹۱

۱۲۰امتیاز ۶۵ امتیاز ۴۷۴
 برای اخذ رتبه ۳: ۱ نفر کارشناس با امتیاز معادل ۴ سال سابقه کار مفید در تخصص مربوطه از رشته هایی با ضریب اولویت ۳

 ۸۷

—– ۸۵امتیاز ۵۹۵
نوع فعالیت سابقه کار ضریب امتیاز در تخصص (درصد)
خدمات مشاوره در تخصص مورد تقاضا مدیر عامل

عضو هیئت مدیره

مدیر پروژه

کادر فنی طراحی یا سر ناظر

کادر نظارت

۱۰۰

۹۰

۹۵

۸۰

 

۶۰

عملیات ساخت در ارتباط با تخصص درخواستی مدیر عامل

رئیس کارگروه

مدیر پروژه

کادر فنی

۶۵

۵۵

 

۶۰

۴۰

مدیریت اجرایی در ارتباط با تخصص درخواستی مدیر یا رئیس واحد فنی

مدیر یا مسئول پروژه

کارشناس فنی در امور مطالعه و طراحی

کارشناس امور اجرایی

۸۰

۸۰

 

۷۰

 

۵۰

علمی و پژوهشی در ارتباط با تخصص درخواستی استاد دانشگاه

کارشناس علمی و تحقیقات

۷۰

۷۰

 

مدارک لازم اخذ رتبه مشاور نقشه برداری زمینی
مدارک لازم اخذ رتبه مشاور نقشه برداری زمینی

 

مدارک لازم اخذ رتبه مشاور نقشه برداری زمینی

 

 1. ثبت آخرین صورت جلسه سهامداران برای اخذ رتبه مشاور انرژی نقشه برداری زمینی: یعنی کپی برابر اصل مدارک باید در سامانه ساجات ثبت شوند.
 2. اگر قبلا رتبه ای اخذ کرده بودید و قصد شما از ثبت درخواست ارتقا رتبه است، باید یک گواهی معتبر از رتبه قبلی خود ارائه دهید.
 3. ارائه مشخصات دقیق از رزومه هیئت مدیره و سهامداران شرکت
 4. در درخواست اخذ رتبه، باید مدارک شناسایی هیئت مدیره و سهامداران شرکت در سایت ثبت شوند.
 5. برای سهامداران و متقاضیان مذکر کارت پایان خدمت الزامی است.
 6. اظهارنامه مالیاتی شرکت از جمله ترازنامه و جدول سود و زیان معاملات حتما باید ثبت شود.
 7. تعهدنامه ای که عدم دخالت کارمندان دولت را ضمانت می کند.
 8. ثبت سوابق کاری برای کارمندان رسمی شرکت
 9. پروژه های چند سال اخیر شخص حقیقی و حقوقی که نشان دهنده تجربه کاری متقاضی است.
 10. گواهی و مدارک مربوط به تامین اجتماعی ( سوابق بیمه متخصصین)
 11. آدرس محل اقامت و مشخصات دقیق افراد امتیاز آور برای شرکت
 12. آدرس محل اقامت و مدارک شناسایی دقیق سهامداران ۵ درصد و کمتر از آن در شرکت
 13. مدارکی که نشان می دهند ثبت شرکت به صورت رسمی انجام گرفته مثل: روزنامه رسمی، اساسنامه و تقاضانامه و …

 

میزان حق الزحمه شرکت های مشاور نقشه برداری زمینی

تخصص مربوطه حداکثر حق الزحمه ای که تعلق می گیرد ( بر حسب ریال)
پایه۳ پایه۲ پایه۱
نقشه برداری زمینی ۱۶۰۰ هزار ریال ۳۲۰۰هزار ریال ۴۸۰۰ هزار ریال
4.3/5 - (3 امتیاز)
مشاوره رایگان