شرایط اخذ رتبه مشاور صنعت

 

اخذ رتبه مشاور صنعت
اخذ رتبه مشاور صنعت

 

اخذ رتبه مشاور صنعت

 

طبق آیین نامه های سامانه ساجات متقاضیان اخذ رتبه مشاور صنعت، برای کسب رتبه باید مراحلی را طی کنند.  هر کدام از گرایش های صنایع برق و الکترونیک، صنایع سلولزی، شیمیایی و تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، نساجی و پلیمری، صنایع حمل و نقل خودرو، صنایع فلزات اساسی ( ذوب و ریخته گری) و ماشین سازی و در نهایت صنایع کانی های غیر فلزی هر کدام تخصص هایی از شاخه صنعت هستند. در این آیین نامه ها حداقل امتیاز های لازم و رشته های مورد نیاز برای مشاور صنعت ثبت شده اند. متقاضیان برای کسب رتبه باید تمام شرایط مذکور را رعایت کنند و صلاحیت خود را به نهاد ذیربط ثابت کنند.

 

اولویت بندی رشته های مورد پذیرش صنایع برق و الکترونیک

 1. اولویت اول= رشته های برق قدرت و الکترونیک، صنایع و مخابرات
 2. اولویت دوم= رشته های مکانیک، ماشین سازی، متالورژی و مواد، ابزار دقیق و کنترل
 3. اولویت سوم= رشته های تاسیسات، مهندسی شیمی، اقتصاد صنعتی و مدیریت صنعتی، کامپیوتر گرایش نرم افزار، پلیمر، سازه و زلزله و عمران
 4. اولویت چهارم= رشته های معماری و مدیریت بازرگانی
 5. اولویت پنجم= رشته های محیط زیست و کشاورزی

 

اولویت بندی رشته های مورد پذیرش برای مشاوران صنایع سلولزی، شیمیایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، نساجی پلیمری

 1. رشته های داروسازی و صنایع غذایی، مهندسی شیمی، صنایع نساجی، پلیمر و علوم و صنایع چوب و کاغذ برای اخذ رتبه مشاور صنعت دارای اولویت ضریب ۱ هستند.
 2. رشته های مکانیک و تاسیسات، ماشین سازی، ابزار دقیق و کنترل دارای اولویت ضریب ۲ هستند.
 3. رشته های برق قدرت و الکترونیک، متالورژی و مواد، محیط زیست، اقتصاد صنعتی، مدیریت صنعتی، کامپیوتر گرایش سخت افزار، سازه زلزله و عمران دارای اولویت ضریب ۳ هستند.
 4. رشته های کامپیوتر نرم افزار، معماری و مدیریت بازرگانی دارای اولویت ضریب ۴ هستند.
 5. رشته های کشاورزی و نقشه برداری دارای اولویت ضریب ۵ هستند.

 

شرایط و مراحل اخذ رتبه مشاور صنعت
شرایط و مراحل اخذ رتبه مشاور صنعت

 

اولویت بندی رشته های مورد پذیرش به عنوان مشاور صنایع حمل و نقل خودرو

 1. رشته های اولویت ضریب ۱= رشته مکانیک، رشته صنایع و ماشین سازی
 2. رشته های اولویت ضریب ۲= رشته برق قدرت گرایش الکترونیک، رشته تاسیسات، رشته متالورژی و مواد، رشته ابزار دقیق و کنترل، رشته کامپیوتر و سخت افزار
 3. رشته های اولویت ضریب ۳= رشته های محیط زیست، اقتصاد صنعتی و مدیریت صنعتی، رشته پلیمر، رشته های سازه و زلزله و عمران
 4. رشته های اولویت ضریب ۴= مهندسی شیمی، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی معماری و مدیریت بازرگانی
 5. رشته های اولویت ضریب ۵= رشته مهندسی نقشه برداری

 

اولویت بندی رشته های مورد پذیرش صنایع فلزات اساسی

 1. رشته های اولویت ضریب ۱ برای اخذ رتبه مشاور صنعت = رشته های مکانیک، صنایع، مهندسی مواد و متالورژی
 2. رشته های اولویت ضریب ۲= برق قدرت و الکترونیک، تاسیسات، رشته ماشین سازی، رشته مهندسی برق گرایش کنترل و ابزار دقیق
 3. رشته های اولویت ضریب ۳= مهندسی شیمی، رشته های محیط زیست، رشته اقتصاد صنعتی و مدیریت صنعتی، رشته سازه و زلزله و عمران
 4. رشته های اولویت ضریب ۴= رشته کامپیوتر گرایش سخت افزار، رشته معماری و رشته مدیریت بازرگانی
 5. رشته های اولویت ضریب ۵= رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار، رشته پلیمر و رشته نقشه برداری

 

اولویت بندی رشته های مورد پذیرش برای اخذ رتبه مشاور صنعت گرایش صنایع کانی های غیرفلزی

 1. رشته های اولویت ضریب ۱ برای اخذ رتبه مشاور صنعت = رشته های مکانیک، رشته مهندسی شیمی، رشته معدن گرایش فراوری
 2. رشته های اولویت ضریب ۲= رشته های صنایع، ماشین سازی، متالورژی و مواد و مهندسی برق گرایش های ابزار دقیق و کنترل
 3. رشته های اولویت ضریب ۳= رشته های برق قدرت و الکترونیک، رشته تاسیسات، رشته معدن، رشته محیط زیست، رشته های اقتصاد صنعتی و محیط زیست، رشته زمین شناسی و رشته های سازه، زلزله و عمران
 4. رشته های اولویت ضریب ۴= رشته های کامپیوتر سخت افزار و معماری و مدیریت بازرگانی
 5. رشته های اولویت ضریب ۵= رشته های کامپیوتر گرایش نرم افزار و نقشه برداری

 

مدارک لازم اخذ رتبه مشاور صنعت
مدارک لازم اخذ رتبه مشاور صنعت

 

مدارک لازم اخذ رتبه مشاور صنعت

 

 1. ثبت آخرین صورت جلسه سهامداران شرکت برای متقاضیان اخذ رتبه مشاور صنعت: یعنی کپی برابر اصل مدارک باید در سامانه ساجات ثبت شوند.
 2. اگر قبلا رتبه ای اخذ کرده بودید باید یک گواهی معتبر از رتبه قبلی خود ارائه دهید.
 3. ارائه مشخصات دقیق از رزومه هیئت مدیره و سهامداران شرکت
 4. در درخواست اخذ رتبه شرکت، باید مدارک شناسایی هیئت مدیره و سهامداران شرکت در سایت ثبت شوند.
 5. برای سهامداران و متقاضیان مذکر کارت پایان خدمت الزامی است.
 6. اظهارنامه مالیاتی شرکت از جمله ترازنامه و جدول سود و زیان معاملات حتما باید ثبت شود.
 7. تعهدنامه ای که عدم دخالت کارمندان دولت را ضمانت می کند.
 8. ثبت سوابق کاری برای کارمندان رسمی شرکت
 9. پروژه های چند سال اخیر شخص حقیقی و حقوقی که نشان دهنده تجربه کاری متقاضی است.
 10. گواهی و مدارک مربوط به تامین اجتماعی ( سوابق بیمه متخصصین)
 11. آدرس محل اقامت و مشخصات دقیق افراد امتیاز آور برای شرکت
 12. آدرس محل اقامت و مدارک شناسایی دقیق سهامداران ۵ درصد و کمتر از آن در شرکت
 13. مدارکی که نشان می دهند ثبت شرکت به صورت رسمی انجام گرفته مثل: روزنامه رسمی، اساسنامه و تقاضانامه و …

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان