مراحل اخذ رتبه مشاور صنایع برق و الکترونیک

 

اخذ رتبه مشاور صنایع برق و الکترونیک
اخذ رتبه مشاور صنایع برق و الکترونیک

 

اخذ رتبه مشاور صنایع برق و الکترونیک

 

شرکت های مشاوری که در زمینه صنایع برق و الکترونیک در حال فعالیت هستند، در زمینه های مختلفی از فعالیت های صنعتی خدمات مشاوره و نظارت ارائه می دهند. از جمله عملکرد های این شرکت ها، انجام کلیه مراحل مطالعه و تحقیق و نظارت است. شرکت های مشاور صنایع برق و الکترونیک در حوزه تخصصی خود مطالعاتی در زمینه امکان سنجی فنی و اقتصادی انجام می دهند.طرح های صنعتی و تولیدی را در زمینه مربوط به صنایع برق و الکترونیک وارد عرصه می کنند.

شرکت های مشاور برق و الکترونیک مطالعاتی در زمینه ظرفیت زیر ساخت ها و میزان تولید انجام می دهند. تکنولوژی های کارآمد در زمینه تولید را انتخاب می کنند و خط های تولید داخلی و خارجی را طراحی می کنند. این شرکت ها تخصص کافی برای تهیه مشخصات ماشین آلات و تهیه طرح استقرار ماشین آلات را دارند. علاوه بر این در زمینه انتخاب قطعات ماشین آلات نیز تخصص کافی را دارند. مطالعه بر روی نیروی انسانی موجود در زمینه صنایع برق و الکترونیک نیز بر عهده این شرکت ها می باشد. تعیین مشخصات فضاهای تولید و پشتیبانی نیز بر عهده این دسته از مشاوران می باشد.

 

اولویت بندی و ضریب اهمیت رشته های متقاضی اخذ گرید مشاور صنایع برق و الکترونیک

 1. برق قدرت و الکتروتکنیک، صنایع، مخابرات= اولویت ضریب۱
 2. مکانیک، متالوژی، مهندسی مواد، ابزار دقیق و کنترل، کامپیوتر و سخت افزار= اولویت ضریب۲
 3. مهندسی شیمی، تاسیسات، اقتصاد صنعتی، اقتصاد مدیریتی، کامپیوتر نرم افزار، پلیمر، سازه، عمران، زلزله= اولویت ضریب۳
 4. مدیریت بازرگانی= اولویت ضریب ۴
 5. محیط زیست، نقشه برداری= اولویت ضریب ۵
 6. وجود یک مهندس برق یا مهندس انرژی یا مهندس سیستم های انرژی در شرکت مشاور بهینه سازی انرژی الزامی است.

 

حداقل شرایط امتیاز اخذ رتبه مشاور صنایع برق و الکترونیک
حداقل شرایط امتیاز اخذ رتبه مشاور صنایع برق و الکترونیک

 

حداقل شرایط اخذ رتبه مشاور صنایع برق و الکترونیک

 

شرایط سر گروه شرایط افراد فنی امتیاز آور
برای اخذ رتبه ۱: یک نفر کارشناس با حداقل ۱۵ سال سابقه کار در تخصص مورد نظر، از رشته های اولویت ۱٫

امتیاز در نظر گرفته شده: ۱۲۴

 ۴ نفر کارشناس با سابقه کاری ۱۰، ۱۰، ۸، ۸  سال در تخصص مورد نظر از رشته های اولویت دو و سه و ۴

امتیاز در نظر گرفته شده: ۴۱۶

برای اخذ رتبه ۲: ۱ نفر کارشناس با حداقل ۱۲ سال سابقه کار در تخصص مورد نظر از رشته های اولویت ۱

امتیاز در نظر گرفته شده: ۱۱۵

۳ نفر کارشناس، هر یک با ۱۰ سال سابقه کار مرتبط از رشته های اولویت ۲ و ۳

امتیاز در نظر گرفته شده: ۳۲۷

برای اخذ رتبه ۳: یک نفر کارشناس با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در تخصص مورد نظر،در رشته های اولویت۱

امتیاز در نظر گرفته شده:۱۰۹

دو نفر کارشناس هر یک با ۸ سال سابقه کار مرتبط، از رشته های اولویت ۲

امتیاز در نظر گرفته شده: ۲۰۶

حداقل امتیاز اخذ رتبه مشاور صنایع برق و الکترونیک

 

سایر افراد فنی تجربه کاری پشتیبانی و ساختار مدیریتی امتیاز کل
برای اخذ رتبه ۱:  ۲ نفر کارشناس با ۸ سال سابقه کار مفید در حوزه تخصص مرتبط از رشته های اولویت ۲ و ۳ و ۴

امتیاز:۲۰۶

۴۰۰ امتیاز ۱۵۰ امتیاز ۱۲۹۶
برای اخذ رتبه ۲: ۱ نفر کارشناس با ۵ سال سابقه کار در حوزه تخصص مربوطه از رشته هایی با ضریب اولویت ۲ و ۳ و ۴

امتیاز: ۹۱

۲۵۰ امتیاز ۱۲۰ امتیاز ۹۰۳
 برای اخذ رتبه ۳: — —– ۵۰ امتیاز ۳۶۵
تخصص مربوطه حداکثر حق الزحمه ای که تعلق می گیرد ( بر حسب ریال)
پایه۳ پایه۲ پایه۱
انرژی تجدید پذیر ۳۵۲۰هزار ریال ۱۰۵۶۰هزار ریال ۱۷۶۰۰هزار ریال

 

مبلغ حق الزحمه ای که به مشاوران صنعت تعلق می گیرد.

 

نوع فعالیت سابقه کار ضریب امتیاز در تخصص (درصد)
خدمات مشاوره در تخصص مورد تقاضا مدیر عامل

عضو هیئت مدیره

مدیر پروژه

کادر فنی طراحی یا سر ناظر

کادر نظارت

۱۰۰

۹۰

۹۵

۸۰

 

۶۰

عملیات ساخت در ارتباط با تخصص درخواستی مدیر عامل

رئیس کارگروه

مدیر پروژه

کادر فنی

۶۵

۵۵

 

۶۰

۴۰

مدیریت اجرایی در ارتباط با تخصص درخواستی مدیر یا رئیس واحد فنی

مدیر یا مسئول پروژه

کارشناس فنی در امور مطالعه و طراحی

کارشناس امور اجرایی

۸۰

۸۰

 

۷۰

 

۵۰

علمی و پژوهشی در ارتباط با تخصص درخواستی استاد دانشگاه

کارشناس علمی و تحقیقات

۷۰

۷۰

 

جدول بالا نشان دهنده ضریب تصحیحی نوع سابقه کار تجمیعی و طراحی افرا امتیاز آور برای متقاضیان رتبه مشاور صنایع برق و الکترونیک می باشد.

 

مدارک لازم اخذ رتبه مشاور صنایع برق و الکترونیک
مدارک لازم اخذ رتبه مشاور صنایع برق و الکترونیک

 

مدارک لازم اخذ رتبه مشاور صنایع برق و الکترونیک

 

 1. باید یک نسخه از آخرین صورت جلسه سهامداران شرکت متقاضی اخذ رتبه مشاور صنایع برق و الکترونیک: این مدرک باید به صورت کپی برابر اصل در سامانه قرار بگیرد.
 2. اگر شرکت مشاور بهینه سازی انرژی، قبلا رتبه ای را اخذ کرده باشد و در حال حاضر یکی از ۳ رتبه مذکور را داشته باشد. در این حالت باید مدارک لازم برای اثبات رتبه قبلی را در سامانه ثبت کند.
 3. مدارکی را که حاوی اطلاعات تفصیلی در مورد رزومه اعضای امتیاز آور شرکت است حتما باید در سامانه ساجات ثبت کند.
 4. تمام مدارک مربوط به اطلاعات شخصی اعضای هیئت مدیره شرکت مشاور بهینه سازی انرژی باید در اعضای مذکر شرکت حتما باید کارت پایان خدمت داشته باشند.
 5. تمام جزئیات مربوط به اظهارنامه مالیاتی و تراکنش های قبلی ثبت شرکت باید در سامانه ثبت شوند. (برای پیشگیری از فرار مالیاتی شرکت ها)

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان