راهنمای اخذ رتبه مشاور تولید نیرو

 

اخذ رتبه مشاور تولید نیرو
اخذ رتبه مشاور تولید نیرو

 

اخذ رتبه مشاور تولید نیرو

 

شرکت های مشاوری که در زمینه فعالیت های مربوط به انرژی از جمله توزیع نیرو، تولید نیرو و انتقال نیرو در حال فعالیت هستند نقش بسیار مهمی در مدیریت سیستم های انرژی در سطح کشور دارند. به طور کلی شرکت های مشاوری که در این زمینه فعال هستند وظیفه نظارت و بازرسی و انجام مطالعات امکان سنجی در موارد مذکور در حوزه انرژی را بر عهده دارند. شرکت های مشاوری که در این حوزه تاسیس می شوند بعد از مدت زمان مشخصی اقدام به اخذ رتبه مشاور می کنند.

سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی جهت رتبه بندی شرکت های متقاضی سامانه ای به نام ساجات را وارد عمل کرده است. متقاضیان با ثبت اطلاعات خود در این سامانه مراحل دریافت رتبه را طی می کنند. به طور کلی شرکت های مشاور در ۳ درجه رتبه بندی می شوند. رتبه ۱ بالاترین رتبه و رتبه ۳ پایین ترین رتبه است. طبق آیین نامه های مندرج در این سامانه شرکت های متقاضی برای اخذ رتبه باید امتیازات مذکور از بخش های مختلف شرکت را کسب کنند.

 

اولویت بندی رشته های مورد پذیرش مشاور تولید نیرو

 

 • رشته های اولویت اول در اخذ رتبه مشاور تولید نیرو: برق قدرت و الکتروتکنیک، مکانیک سیالات و جامدات.
 • رشته های اولویت دوم در مشاور تولید نیرو: تاسیسات، راه و ساختمان و عمران، مهندسی برق و کنترل و ابزار دقیق، سازه.
 • رشته های اولویت سوم در مشاور تولید نیرو: مهندسی انرژی، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر گرایش سخت افزار، مهندسی اقتصاد و مهندسی انرژی.
 • رشته های اولویت چهارم در مشاور تولید نیرو: کامپیوتر نرم افزار، مهندسی شیمی.
 • رشته های اولویت پنجم در مشاور تولید نیرو: محیط زیست، مهندسی صنایع، ایمنی و بازرسی و پدافند غیر عامل.

 

اولویت بندی رشته های مورد پذیرش مشاور انتقال نیرو

 • رشته هایی که در اولویت اول هستند و ضریب ۱ دارند: برق قدرت و الکتروتکنیک.
 • رشته هایی که در اولویت دوم هستند و ضریب ۲ دارند: راه و ساختمان و عمران، مهندسی برق کنترل و ابزار دقیق، سازه و زلزله.
 • رشته هایی که در اولویت سوم هستند و ضریب ۳ دارند: مکانیک سیالات و جامدات، مهندسی انرژی، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر سخت افزار.
 • رشته هایی که در اولویت چهارم هستند و ضریب اولویت ۴ دارند: کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی صنایع.
 • رشته هایی که در اولویت پنجم هستند و ضریب اولویت ۵ دارند: اقتصاد مهندسی و اقتصاد انرژی، محیط زیست و پدافند غیر عامل.

 

حداقل امتیاز لازم رتبه بندی مشاور تولید نیرو
حداقل امتیاز لازم رتبه بندی مشاور تولید نیرو

 

حداقل امتیاز لازم رتبه بندی مشاور تولید نیرو

 

حداقل شرایط سر گروه

حداقل شرایط افراد فنی امتیاز آور

برای اخذ رتبه ۱: یک نفر کارشناس با حداقل ۱۵ سال سابقه کار در تخصص مورد نظر، از رشته های اولویت ۱٫

امتیاز در نظر گرفته شده: ۱۲۴

 ۴ نفر کارشناس با سابقه کاری ۱۰، ۱۰، ۸، ۸  سال در تخصص مورد نظر از رشته های اولویت دو و سه و ۴

امتیاز در نظر گرفته شده: ۴۱۶

برای اخذ رتبه ۲: ۱ نفر کارشناس با حداقل ۱۲ سال سابقه کار در تخصص مورد نظر از رشته های اولویت ۱

امتیاز در نظر گرفته شده: ۱۱۵

۳ نفر کارشناس، هر یک با ۱۰ سال سابقه کار مرتبط از رشته های اولویت ۲ و ۳

امتیاز در نظر گرفته شده: ۳۲۷

برای اخذ رتبه۳: یک نفر کارشناس با حداقل ۱۰ سال سابقه کار در تخصص مورد نظر،در رشته های اولویت۱

امتیاز در نظر گرفته شده:۱۰۹

دو نفر کارشناس هر یک با ۸ سال سابقه کار مرتبط، از رشته های اولویت ۲

امتیاز در نظر گرفته شده: ۲۰۶

سایر افراد فنی

تجربه کاری پشتیبانی و ساختار مدیریتی امتیاز کل
برای اخذ رتبه ۱:  ۲ نفر کارشناس با ۸ سال سابقه کار مفید در حوزه تخصص مرتبط از رشته های اولویت ۲ و ۳ و ۴

امتیاز:۲۰۶

۴۰۰ امتیاز ۱۵۰ امتیاز ۱۲۹۶
برای اخذ رتبه ۲: ۱ نفر کارشناس با ۵ سال سابقه کار در حوزه تخصص مربوطه از رشته هایی با ضریب اولویت ۲ و ۳ و ۴

امتیاز: ۹۱

۲۵۰ امتیاز ۱۲۰ امتیاز ۹۰۳
 برای اخذ رتبه ۳: — —– ۵۰ امتیاز ۳۶۵

 

جدول فوق نشان دهنده نحوه امتیاز دهی به شرکت های متقاضی اخذ رتبه مشاور تولید نیرو است. زمانی که مجموع امتیاز های شرکت با مجموع امتیاز های هر کدام از ستون های بالا یکی باشد، شرکت موفق به اخذ رتبه معادل با امتیاز خود می شود.

 

شرایط لازم اخذ رتبه مشاور تولید نیرو
شرایط لازم اخذ رتبه مشاور تولید نیرو

 

شرایط لازم اخذ رتبه مشاور تولید نیرو

 

 • شرکت مشاور تولید نیرو باید تضمین کند که افراد فنی امتیاز آور اشتغال تمام وقت در شرکت داشته باشند.
 • امتیاز مدیر عامل مشاور با امتیاز مورد نیاز برای سرگروه تخصص مورد نظر باید تطبیق داده شود.
 • کارشناس حقیقی شرکت مشاوران باید تابع جمهوری اسلامی ایران باشد.
 • کارشناس حقیقی باید تحصیلات لازم در رشته مربوطه را داشته باشد. این تحصیلات باید طبق جدول ۲ و ۴ آیین نامه، اولویت اول و تجربه مفید را داشته باشند.
 • شخص باید تضمین دهد که در هیچ شرکت فنی مهندسی و مشاوره به عنوان فرد امتیاز آور فعالیت نکند.
 • شخص حقوقی باید تعهد دهد که از هیچ کدام از افراد امتیاز آور خود در سایر شرکت های مشاور و پیمانکاری و … استفاده نکند.
 • شخص حقوقی باید متعهد شود که هیچ یک از افراد امتیازآور و یا اعضای هیئت مدیره شرکت ممنوعیت قانونی نداشته باشند.

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان