اطلاعات لازم در زمینه آیین نامه مشاوران

 

آیین نامه مشاوران
آیین نامه مشاوران

 

آیین نامه مشاوران

 

یکی از مهم ترین و اساسی ترین شرکت هایی که در زمینه امور فنی و اجرایی در سرتاسر کشور تاسیس شده اند، شرکت های مشاور هستند. این شرکت ها در چندین تخصص بسیار مهم قابل تاسیس هستند. به طور کلی وظیفه نظارت و بازرسی به امور اجرایی در سطح کشور را دارند. سازمان برنامه و بودجه کشوری نهادی است که به این شرکت ها و شرایط تاسیس و اخذ رتبه آن ها نظارت می کند. آیین نامه ها و بخشنامه هایی که از جانب هیئت وزیران تصویب گشته از طرف این سازمان به مرحله اجرا می رسد. آیین نامه مشاوران از جانب این سازمان ها جهت آگاه سازی شرکت های مشاور از شرایط تاسیس صحیح و دریافت رتبه تدوین گشته است.

 

دلایل اهمیت آیین نامه مشاوران

 

در آیین نامه مشاوران مطالب بسیار مهم در زمینه شرایط گزینش اعضای فنی امتیاز آور شرکت، کارشناسان فنی شرکت، هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ذکر شده است. سامانه ای تحت عنوان ساجات از جانب سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی جهت رتبه بندی شرکت هایی که در حوزه فنی و اجرایی در حال فعالیت هستند، به خصوص شرکت های مشاور و پیمانکاری تاسیس شده است. در این سامانه تمامی آیین نامه های مشاوران و پیمانکاران که شرایط لازم جهت دریافت گواهی صلاحیت را ذکر می کنند، قرار داده شده است.

 

ترکیب اعضای شرکت مشاور و وظایف اعضا بر اساس آیین نامه مشاوران

 • رئیس کارگروه شرکت مشاوران به عنوان رئیس دفتر مشاوران معرفی می شود.
 • معاون سازمان ۱ نفر کارشناس متخصص در حوزه تخصصی شرکت انتخاب می کند.
 • تشکل صنفی ۱ نفر کارشناس معرفی می کند.
 • دستگاه اجرایی مربوطه ۱ نفر نماینده از جانب خود معرفی می کند.
 • دفتر بخشی مربوطه در سازمان ۱ نفر نماینده برای خود معرفی می کند.
 • وظیفه احراز صلاحیت مشاوران در پایه نهایی را بر عهده دارند.
 • تمامی کارهایی که در جداول مربوط به هر کدام از تخصص ها ذکر شده است باید انجام شوند.
 • در شرح تخصص ها و حق الزحمه و تعداد کار مجاز تغییر ایجاد می کنند.

 

دلایل اهمیت آیین نامه مشاوران
دلایل اهمیت آیین نامه مشاوران

 

شرایطی که به صورت عمومی برای احراز صلاحیت مشاوران در نظر گرفته شده است:

 • کارشناس حقیقی شرکت مشاوران باید تابع جمهوری اسلامی ایران باشد.
 • کارشناس حقیقی باید تحصیلات لازم در رشته مربوطه را داشته باشد. این تحصیلات باید طبق جدول ۲ و ۴ آیین نامه، اولویت اول و تجربه مفید را داشته باشند.
 • شخص باید تضمین دهد که در هیچ شرکت فنی مهندسی و مشاوره به عنوان فرد امتیاز آور فعالیت نکند.
 • شخص حقوقی باید تعهد دهد که از هیچ کدام از افراد امتیاز آور خود در سایر شرکت های مشاور و پیمانکاری و … استفاده نکند.
 • شخص حقوقی باید متعهد شود که هیچ یک از افراد امتیازآور و یا اعضای هیئت مدیره شرکت ممنوعیت قانونی نداشته باشند.
 • شخص حقوقی باید تضمین کند که افراد فنی امتیاز آور اشتغال تمام وقت در شرکت داشته باشند.
 • امتیاز مدیر عامل مشاور با امتیاز مورد نیاز برای سرگروه تخصص مورد نظر باید تطبیق داده شود.

 

ترکیب اعضای شرکت مشاور و وظایف اعضا بر اساس آیین نامه مشاوران
ترکیب اعضای شرکت مشاور و وظایف اعضا بر اساس آیین نامه مشاوران

 

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران

پیمانکار در مفهوم حقیقی شخصی است که گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری برای شخص حقیقی ( یعنی خودش) دریافت کرده است. اما پیمانکار حقوقی شرکتی است که به صورت رسمی در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. این شرکت در یکی از ۱۱ تخصص موجود در زمینه پیمانکاری رتبه کسب کرده است، یا گواهی تایید صلاحیت شرکت حقوقی دریافت کرده است. گواهینامه تایید صلاحیت نیز مدرکی است که به عنوان نشان اعتبار شرکت جهت اقدام به اخذ رتبه پیمانکاری، به پیمانکار حقیقی و یا حقوقی اعطا می شود. این گواهینامه تا ۲ سال قابل تمدید است. البته تمدید آن فقط برای پیمانکارانی ممکن است که در طول فعالیت خود اقداماتی در خلاف جهت آیین نامه تایید صلاحیت پیمانکاران انجام نداده باشند.

 

 

حالت ۱

 آیین نامه های تایید صلاحیت پیمانکاران شامل پیمانکاران حقیقی و حقوقی خواهد شد، که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها توسط دولت تامین شود.
 

حالت ۲

آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران شامل پیمانکاران حقیقی و حقوقی خواهد شد که، برای عملی شدن یک یا تعدادی از پروژه های آن ها به کمک های دولتی و تسهیلات دولتی نیاز باشد. فرقی ندارد که پروژه در داخل کشور باشد یا در خارج از کشور.
 

حالت ۳

آن دسته از شرکت های پیمانکاری حقیقی و حقوقی که بتوانند در طرح های مشارکت عمومی و خصوصی فعالیت کنند می توانند بر اساس بند های آیین نامه، گواهی تایید صلاحیت دریافت کنند.

حداقل شرایط لازم جهت تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکاری/ مشاور

 • هیئت مدیره و مدیر عامل و سایر کارکنان رسمی شرکت پیمانکاری کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی داشته باشند.
 • هیچ کدام از اعضای اصلی هیئت مدیره و کارشناسان فنی امتیاز آور سوء پیشینه کیفری نداشته باشند.
 • افراد تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
 • سابقه ممنوعیت از فعالیت در زمینه تخصص مورد نظر در پیمانکاری را نداشته باشند.
 • هر کدام از اشخاص حقیقی و حقوقی عضوی از سازمان اسناد رسمی کشور باشند.
 • شرکت حقوقی به طور رسمی ثبت شده باشد و در روزنامه رسمی آگهی شده باشد.

 

5/5 - (1 امتیاز)
مشاوره رایگان